Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.5.2012 raportti

Lautakunta keskeytti kokouksen klo 18 ja kävi kuuntelemassa Verneri Pohjolan Espoon keskuksen iltasoiton ensimmäisen ja ainoan live-esityksen. Se tulee soimaan joka ilta kuudelta Espoon torin tornista tulevan kesän aikana. Hieno tapa tuoda kulttuuri ihmisten arkeen!

Tässä tehdyt päätökset:

– Espoon keskus, virastokeskus, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet (pöydälle 25.4.2012)

Tämä jäi pöydälle. Lautakunnassa on löytymässä yhteisymmärrys siitä, että tässä vaiheessa ei suljeta pois kaupungintalon säilyttämistä. Tärkeintä on nyt tutkia huolella talon säilyttämis- ja purkuvaihtoehdot ja saada viranomaislausunnot talon säilyttämisestä. Valtuuston purkupäätös oli takaperoinen, kun se tehtiin ilman kaavallisia perusteita ja avointa vuorovaikutusprosessia. Nyt on kaksi viikkoa aikaa työstää mahdollista yksimielistä päätöstä.


– Leppävaara, Vermontie, asemakaavaehdotuksen tavoitteet (pöydälle 9.5.2012)

Suunnitelma on pöydällepanon aikana kehittynyt SRV:n omistaman alueen osalta. Rakennusoikeutta ei ole vähennetty, mutta massoittelulla on löydetty parempia ratkaisuja. Kehitettävää riittää silti mm. pysäköinnissä, mutta tämähän on vasta tavoitteiden asetteluvaihe.

Päätimme, että suunnittelua jatketaan maanomistajien vaihtoehdon pohjalta. Alueesta tulee tosi tehokas, mutta sijaintikin on hyvä. Silti talojen väliin on saatu jäämään vihreää ja Monikonpurokin. Suunnittelua jatketaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ja koko alueesta tehdään kokonaisvaltainen ympäristötarkastelu.  Hulevesistä suunnitellaan koko aluetta rikastava vesiaihe.


– Kaavoituksen työohjelman 2012 seuranta, tilanne 30.5.2012

Tämä jäi pöydälle.


– Matinkylä – Saunalahti metrotunneli, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet

Infossa esiteltiin liito-oravahavainnot, joita on metrolinjan varrelta löydetty yllättävän paljon. Tämä osoittaa, että ekologiset yhteydet eteläiseen Espooseen toimivat! Viranomaisneuvotteluissa on todettu, että metro ja ihmiset menevät tässä tapauksessa liito-oravien edelle. Onneksi suuri osa esiintymistä on yleiskaavan viheralueilla.

Saimme lyhyen esittelyn myös tulevien metroasemien (Iivisniemi, Soukka, Kivenlahti) maankäyttösuunnitelmista. Mutta nyt siis hyväksyttiin vain maanalaisen kaavan lähtökohdat.

Lautakunta teki seuraavat lisäpäätökset: Jokaisesta asemasta tehdään kyseistä aluetta ilmentävä ja samalla omaleimainen, jotta metron käyttäjä sen tunnistaa. Sisäänmenot suunnitellaan niin, että houkuttelevuus on suuri, autojen ja pyörien pysäköintiin kiinnitetään erityisesti huomiota.


– Tapiola, Niittykummun keskus, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Suunnitelmaa on edelleen viilattu lautakunnan antamien evästysten pohjalta. Yksi torni on edelleen säilytetty, koska rakennusoikeutta on vaikea siirtää alueella muualle. Tornin korkeutta perustellaan sillä, että tietty rakennustehokkuus tarvitaan metroaseman rahoittamiseen. Niittykummun asemahan päätettiin rakentaa jälkikäteen, joten rahoitustarve on erilainen kuin muissa metroasemissa.

Tämä on sen verran haasteellinen alue, että päätimme esityksestäni järjestää koko Niittykummun alueesta asukastilaisuuden, jonka puheenjohtajina ovat lautakunnan puheenjohtajat. Näin päästään nähtävillä olon aikana suoraan vuoropuheluun asukkaiden kanssa.

Infossa saimme muutamia vertailukohtia tornitalolle:

Lepppävaaran torni 68 m, 21 krs
Kone building 75,2 m, 18 krs
Niittytorni 83 m, 24 krs
Keilaniemi 128,7 m, 40 krs

Onhan tuo torni melko korkea, mutta aiemmin torneja oli enemmän, joten kokonaisuus on minusta nyt huomattavasti tasapainoisempi.


– Jorvi-Glims, Espoon sairaala, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi

Esityksen mukaan.


– Pohjois-Tapiola, Maarinniitty, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Esityksen mukaan.

– Leppävaara, Leppävaaran urheilupuisto, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Esityksen mukaan.

– Henttaa, Suurpelto I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Esityksen mukaan.


– Rakennuskieltojen jatkaminen rakennuskieltoalueilla 108 (Kalliomäki, Gobbacka ja Viiskorpi) ja 109 (Kalajärvi II)

Esityksen mukaan.


– Lausunnon antaminen Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Tähän tehtiin muutamia yksimielisesti muutamia muutoksia. Suurimpana se, että Hista halutaan pitää edelleen raideliikenteeseen tukeutuvana alueena. Tämä oli vuosi sitten antamamme lausunnon ja valtuuston päätöksen mukainen kanta. Esittelijä olisi halunnut muuttaa taajama-alueeksi.

3 kommenttia kirjoitukseen “Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.5.2012 raportti

 1. Tuleeko ensi viikon valtuuston kokouksesta oma postauksensa, kun asialistalla olisi ihan länsimetron jatkokin?

  Vinkki: Järjetön summa kaadetaan metroon rahaa, mutta menköön. Ottakaa kuitenkin vihreissä tavoitteeksi saada edes hankkeesta erilleen kaikkein järjettömin osuus:

  Kivenlahden metroon ollaan ilmeisesti liittämässä 71,5 miljoonalla eurolla liityntäpysäköintiä. 5 prosentin pääoman hinnalla se tarkoittaisi 3,5 miljoonan euron vuosikustannusta. Kun sen jakaa 1650 parkkipaikalle, se tarkoittaa yli 2100 euron vuosikustannusta per paikka. Se on 8 euroa per arkipäivä! Halvemmaksi varmaan tulisi järjestää liityntäpysäköijille vaikka ilmainen kimppataksi.

  Tuota ei saa koplata metron kanssa yhteen. Metro rakennettakoon siitä riippumatta, ja sitten erikseen päätetään, kuinka järkevää on kaataa se 70 miljoonaa muka joukkoliikennettä edistävään pysäköintiin. Tilan voi varata. Samalla rahalla kun saisi oikeasti joukkoliikennettä edistävän raide-Jokerin Espoon osuudenkin. Se palvelisi moninkertaisesti enemmän ihmisiä.

  Todennäköisesti noista paikoistakin osa on paljon kalliimpia kuin toiset. Jokin järki liityntäpysäköinnin hintaan on saatava. On asetettava kattohinta, jota kalliimpia paikkoja ei rakenneta, ikinä. Koska ne rahat voidaan käyttää tehokkaammin muualla.

 2. Kiitos vinkistä! Liityntäparkkipaikat ovat Kokoomus-Espoossa olennainen osa metroa, se on tullut selväksi. Erityisen suuri on kyllä Kivenlahden aseman paikkamäärä (1000). Hyvä kysymys on, pitääkö Espoon rahoittaa kirkkonummelaisten liityntäliikenne metroasemalle?

  Muiden asemien paikkamäärät ovat maltilliset (Finnoo 150, Kaitaa 50, Soukka 100, Espoonlahti 250, Saunalahti 100), kun vertaa Espoon puolen muihin asemiin (Keilaniemi 300, Otaniemi 100, Tapiola 370, Urheilupuisto 315, Matinkylä 370).

  Mutta kaikkein tärkeintä on kyllä saada sujuva tehokas bussiliityntäliikenne toimimaan. Ja kyllä noita liityntäliikenneparkkipaikkojen kustannuksia kannattaa tosiaan myös nostaa esiin ja kyseenalaistaa.

 3. Vai Matinkylään pitää rakentaa vielä lisää paikkoja. Eihän ne Ison Omenan 2000 ilmaista autopaikkaa riitä mihinkään…