Tällä kertaa kokousasiat olivat selkeitä ja etukäteen puituja, joten päätökset tehtiin esitysten mukaisesti lyhyiden keskustelujen kera. Ajankohtaisissa sisäilma-asioissa nostettiin esiin Jupperin koulun akuutti tilanne sisäilmaongelmien osalta. Jaosto edellytti esityksestäni yksimielisesti, että Tilapalvelut arvioi pikaisesti vaihtoehdot jatkotoimenpiteiksi ja valmistelee väistövaihtoehdot yhdessä sivistystoimen kanssa. Vaihtoehdot tuodaan tila- ja asuntojaoston käsittelyyn 18.6. Jupperin kouluun perustetaan myös kohdekohtainen sisäilmaryhmä. Alla päätökset tarkemmin. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Maanantaina tila- ja asuntojaostossa on hyväksyttävänä Kivimiehen ja Meritorin koulujen sekä Friisilän päiväkodin hankesuunnitelmat. Kivimiehen koulu liittyy arviointiin Tapiolan alueen tilakapasiteetista lähivuosina. Tätä on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa käsitelty perusteellisesti. Lisäksi saadaan asunto-ohjelman valmistelusta tilannekatsaus. Ennen päätöksentekoa käydään ryhmien väliset neuvottelut. Alla asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tässä raporttia eilisestä tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Aikaa kului tällä kertaa 2,5 tuntia, eikä kaikkia selostuksia ehditty kuulla. Varsin haastavat tilaratkaisut ja kouluverkko keskusteluttivat – ja syystä. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset – Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen Tällä kertaa muut kokousasiat söivät kaiken ajan, eikä tätä selostusta ehditty kuulla. Pyysin kuitenkin että se lisätään normaalisti tiedotteen ja pöytäkirjan liitteeksi. En tällä kertaa referoi sisältöä tarkemmin.

Vuoden viimeisen jaoston kokouksen lista on lyhyt. Mielenkiinto kohdistuu varsinaisten päätösasioiden lisäksi selostukseen ajankohtaisista sisäilma-asioista. Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset – Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen Keskustelua tulee varmasti ainakin Aarnivalkean koulun nykysten tilojen kunnosta Pohjois-Tapiolan koulussa. Tästä oli asukastilaisuus 27.11. valitettavasti kaupunginhallituksen kokouksen ja iltakoulun kanssa samaan aikaan. Valitettavaa oli myös se, että kutsua tilaisuudesta ei virallisesti lähetetty jaostolle eikä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle, eikä päättäjiä ollut paikalla. Nyt on varmistettava, että jatkossa kutsut tulevat tiedoksi myös päättäville tahoille…

Tänään oli jaostossa tiivis parituntinen koulukorjausten ja asuntopolitiikan parissa. Alla raporttia kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset 1. Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen Saatiin kattava selostus käynnissä olevista korjauksista ja sisäilmatutkimuksista. Katsauksen yhteydessä todettiin myös, että Tilapalvelut on selvittänyt Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen kuntoa erilaisilla selvityksillä. Tämä katsaus ei sisälly julkiseen sisäilmaselostukseen. Jaosto totesi, että Tapiolan alakoulutilanne ratkaistaan kokonaisuutena ja että päätökset tehdään kouluverkkoselvityksen pohjalta. Sivistystoimi on luvannut esityksen Tapiolan alueen kouluverkosta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokoukseen 24.1.2018. Nostin keskustelussa esiin lähikoulujen tärkeyttä…

Huomisessa tila- ja asuntojaostossa asiaa asuntopolitikkasta ja koulukorjauksista sekä Uusikummun koulun vuokrahankkeesta. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Ajankohtasten sisäilma-asioiden kohdalla käydään läpi myös Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen ratkaisuvaihteohtoja historiallisten selvitysten valmistuttua. Jousenkaaren koulun peruskorjaus on ajoitettu 10 vuoden investointiohjelmaan vuosille 2019-2021, mutta Aarnivalkean koulu puuttuu sieltä vielä kokonaan. Tila – ja asuntojaosto linjasi investointiohjelmaa hyväksyttäessä, että Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen kohtalo on ratkaistava kokonaisuutena. Sivistystoimi on luvannut esityksen Tapiolan kouluverkosta tammikuussa.

Tässä viime maanantain tila- ja asuntojaoston päätökset. Eniten keskustelutti Suviniityn päiväkodin hankesuunnitelma, josta neuvola oli pudotettu pois. Hankkeen supistaminen säästöjen takia arvelutti, mutta koska päiväkodille on suuri tarve, hyväksyimme asian evästyksin eteenpäin. Esitystlista avattuna löytyy täältä. – Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta (Kh-Kv-asia)

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston maanantain kokouksessa on taas tärkeitä asioita päätettävänä tai keskusteltavana. Suviniityn päiväkodin hankeessa säästöpaineet uhkaavat tilojen käytettävyyttä eikä käyttäjän eli varhaiskasvatuksen näkökulmia ole huomioitu. Asunto-ohjelman toteutuksesta on listalla raportti ja lisäksi käydään evästyskeskustelu tulevan ohjelman tavoitteista. Selostuksessa ajankohtaisista sisäilmaongelmista kuullaan missä mennään mm. Jousenkaaren ja Aarnivalkean väistöratkaisujen osalta sekä akuuttien sisäilmakohteiden kuten Haukilahden ja Karamzinin koulun tilanne. Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta (Kh-Kv-asia)

Tässä viiveellä raporttia tila- ja asuntojaoston viime maanantain kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Kokouksen jälkeen tilanne on jo elänyt mm. Aarnivalkean koulun osalta. Ympäristöterveys totesi maanantaina iltapäivällä lausunnossaan, että tilojen käyttö keskeneräisten korjausten aikana saattaa aiheuttaa terveyshaittaa ja että vallitsevan tilanteen pitkittyessä terveysviranomainen suosittelee, ettei tiloja käytetä opetustiloina.

Tässä huomisen tila- ja asuntojaoston asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan, Keskuspaloaseman ja Tapion kentän huoltorakennuksen lisämäärärahat (Kh-asia) Esitetään kaupunginhallitukselle, että Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksesta säästyneitä rahoja siirretään seuraavasti: