Tässä viiveellä raporttia tila- ja asuntojaoston viime maanantain kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Kokouksen jälkeen tilanne on jo elänyt mm. Aarnivalkean koulun osalta. Ympäristöterveys totesi maanantaina iltapäivällä lausunnossaan, että tilojen käyttö keskeneräisten korjausten aikana saattaa aiheuttaa terveyshaittaa ja että vallitsevan tilanteen pitkittyessä terveysviranomainen suosittelee, ettei tiloja käytetä opetustiloina.

Tässä huomisen tila- ja asuntojaoston asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan, Keskuspaloaseman ja Tapion kentän huoltorakennuksen lisämäärärahat (Kh-asia) Esitetään kaupunginhallitukselle, että Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksesta säästyneitä rahoja siirretään seuraavasti:

Tila- ja asuntojaoston syyskauden ensimmäisen kokouksen asialista on pitkä ja painava: Meri-Matin suurlukion ja Matinkylän uimahallin sekä Leppävaaran koulukeskus Monikon hankesuunnitelmat, talousarvioesitys vuosille 2017-2021 investointien osalta ja menettelytapaohje sisäilmaongelmien korjaamiseen, vammaisten asumisen parantamiseen tähtäävä ohjelma sekä vastauksia useisiin valtuustoaloitteisiin. Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tänään päätettiin kaikki asiat esityksen mukaan. Keskustelua herättivät odotetusti liikenneministeriön valmistelema liikennekaarihanke, josta annamme lausunnon seuraavassa kokouksessa, sekä MAL-sopimus, jonka hyväksyimme. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia) Kokoomuksen paikka, nimi myöhemmin. – Tonttumuori, asemakaavan muutoksen ja maankäyttösopimusten hyväksyminen, alue 211834, 15. kaupunginosa Niittykumpu (osittain Kv-asia) Kaava hyväksyttiin esityksen mukaan keskustelujen kera. Kurt Byman kyseli maankäyttösopimuksista. Ne on neuvoteltu valtuuston hyväksymien maankäytön periaatteiden mukaisesti. Kysyin, minkä verran tälle kaava-alueelle ja koko Niittykumpuun on tulossa kohtuuhintaisia ARA-vuokra-asuntoja. Espoon Asunnoille on varattu tai suunnitteilla…

Tässä tämän aamun päätökset, esityslista avattuna löytyy täältä. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Kuultiin asuntopäällikkö Anne Savolaisen selostus asunto-ohjelman seurannasta. Se luvattiin lisätä pöytäkirjan liitteeksi. Jaosto oli tyytymätön tapaan, jolla raportti tuotiin käsiteltäväksi. Päätimmekin Jouni Särkijärven (kok.) esityksestä kehottaa valmistelemaan jaoston seuraavaan kokoukseen asian asunto-ohjelman seuranta ja pyytämään vastaukset asianomaiselta vastuutaholta niihin ohjelman kohtiin, joissa on jääty sen tavoitteesta.

Maanantaina tila- ja asuntojaostossa tärkeitä asioita: Träskändan kartanon tulevaisuus, asunto-ohjelman seurantaa ja Viherlaakson koulun peruskorjaus. Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. 

Maanantain kokouksessa kaikki asiat päätettiin esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä. Työohjelmaan lisättiin elokuulle asunto-ohjelman seuranta. Lisäksi jaosto haluaa paneutua korjausrahojen riittävyyteen siten, että korjausvelka saadaan selätettyä ja hätäväistöt estettyä. Espoon asuntoja sekä Tilakeskuksen tuottavuustoimia tilatehokkuuden parantamiseksi ja kustannusten alentamiseksi käsitellään omissa iltakouluissaan. Espoon sairaala Olin pyytänyt kokoukseen selostuksen myös Espoon sairaalan tilanteesta, koska erimielisyydet kaupungin ja urakoitsijan välillä ovat nousseet julkisuuteen mm. Rakennuslehdessä. 

Tavoitteeni on avoimempi päätöksenteko. Olen vuoden aikana avannut 100 blogikirjoituksella työtäni kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana mm. raportoimalla päätettävistä asioista ennen ja jälkeen kokousten. Haluan rakentaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää Espoota, Uuttamaata ja Suomea. Kuluneena vuonna olen mm. puolustanut lähikirjastoja, vaatinut avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Espoon hallintoon sekä neuvotellut lisäresursseja koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen. En olisi voinut tehdä tätä kaikkea ilman vahvaa ja aktiivista Vihreää valtuustoryhmää sekä vihreiden edustajia lautakunnissa ja muissa luottamustoimissaan. Kiitos koko Vihreälle porukalle hyvästä työstä paremman Espoon puolesta!

Tiedote 17.10.2014 -Helsingin, Espoon ja Vantaan kannattaisi terästää yhdessä otettaan asunnottomuuden hoidossa, toteaa vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja asumispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Susanna Rahkonen. -Seudulla on nostettava tuettujen vuokra-asuntojen määrää, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja sekä tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Tiina Elo sanoo.

Kaksi kertaa pöydälle jätetty asunto-ohjelma hyväksyttiin vihdoin tänään valtuustossa. Johdin ohjelmaprosessia tila- ja asuntojaoston puheenjohtajan roolissa ja pyrin tekemään sen mahdollisimman avoimesti ja valtuustoryhmiä osallistaen. Valmisteluvaiheessa pidettiin valtuustoseminaari ja loppuvaiheessa etsittiin ryhmien kesken neuvotellen yhteisiä näkemyksiä kaikissa käsittelyvaiheissa. Valtuustossa äänestettiin Espoon Asuntojen asuntotuotantotavoitteesta. Olimme neuvotelleet realistisen kompromissin asuntotuotantotavoitteen nostamisesta 400 asuntoon seuraavalla MAL-sopimuskaudella. Valtuustossa perussuomalaiset tekivät esityksen määrän nostamisesta 500 asuntoon ja Kokoomus pysymisestä 300 asuntoon. Yllättäen 500 voitti äänestyksessä 300, kun muutama kokoomuslainen lipesi ruodusta. Tämän jälkeen Vihreät äänestivät ryhmänä 500 puolesta, mutta esitys hävisi niukasti äänin…