Tässä vähän viiveellä maanantaisen kokouksen raportti. Esityslista kokonaisuudessaan avattuna löytyy täältä. Kommentoin vain asioita, joihin tehtiin muutoksia tai jotka herättivät keskustelua. – Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:lle Vermo Areenan rakentamiseen otettavalle lainalle (Kv-asia) Hanke sai yksimielisen kannatuksen. Kysyin, miten tämä vaikuttaa Laaksolahden jäähallin tilanteeseen. Vastaus oli, että varsinainen halli on tarkoitus korjata (on investointiohjelmassa), mutta harjoitushallia ei. Perkkaa siis korvaa sen. Vielä selvitetään peruskorjauksen rahoitusvaihtoehtoja, että voitaisiin mahdollisesti aikaistaa. Yksi mahdollisuus on, että siihen lähtisi jääurheilu jääkiekkoa laajemmin mukaan. Vermoon on tulossa kolme jäätä ja…

Tässä ensi maanantain kaupunginhallituksen asiat. Pitkä lista, mutta melko selkeitä päätettäviä. Asunto-ohjelmassa uusitaan tila- ja asuntojaostossa käyty äänestys Espoon asuntojen asuntotuotantotavoitteesta. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Vuoden 2013 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Tilinpäätöksen ennakkotieto käsiteltiin jo kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Tässä vielä kerran  tiivistys summista: Vuosikate oli 164,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 56,1 milj. euroa. Tilikauden tulos oli yli 59 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi, vaikka tilikauden aikana tehtiin merkittäviä talousarvion määrärahakorotuksia.

Tässä tila- ja asuntojaoston päätökset niiltä osin kuin ei päätetty esityksen mukaan tai käytiin merkityksellistä keskustelua. Esityslista kokonaisuudessaan avattuna löytyy täältä. – Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) Ryhmien välisissä neuvotteluissa tehtiin asunto-ohjelman toimenpiteisiin joukko muutoksia, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi äänin 5-4 (muut vastaan kokoomus) hyväksyttiin Espoon Asuntojen asuntotuotantotavoitteen nosto ohjelma- eli valtuustokauden aikana 400 asuntoon nykyisestä vähintään 300 asunnosta. Lisäksi linjattiin, että nostetaan tavoitetta vieläkin enemmän, mikäli MAL-tavoitteen mukaista 500 asunnon tavoitetta ei muuten saavuteta.

Maanantaina tila- ja asuntojaostossa taas paljon asiaa. Asunto-ohjelma saadaan vihdoin eteenpäin ja koulujen ja päiväkotien yleiset väistötilaperiaatteet hyväksyttyä. Listalta löytyy myös perusteellinen vastaus koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmia koskevaan valtuustokysymykseen. Asiat avattuna alla, lista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Tämä kirjoitus on tosi pitkä, mutta asiatkin ovat tärkeitä ja paljon puhuttaneita. – Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) Asunto-ohjelma on nyt käynyt valtuustoryhmissä kommentoitavana ja on valmis päätettäväksi. Summasin vihreitä tavoitteita viime kokousraportissa.

Tila- ja asuntojaostossa päätettiin tänään asiat keskustelujen kera esityksen mukaan, lukuun ottamatta asunto-ohjelmaa, joka jätettiin vielä kerran pöydälle. Esityslista avattuna löytyy täältä. Asunto-ohjelmaan olimme työstäneet jaoston jäsenten kesken muutosehdotuksia, jotka haluttiin vielä viedä valtuustoryhmien käsiteltäväksi. Vihreiden keskeisiä tavoitteita on asuntotuotannon ohjaaminen niin, että saamme kohtuuhintaisia ja ihmisten asumistarpeita vastaavia asuntoja erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden äärelle. Erityisesti tarvitaan pieniä asuntoja ja esimerkiksi autopaikkanormien väljentämistä siten, ettei pienten asuntojen hinta nouse pilviin. Olemme valmiit nostamaan Espoon Asuntojen asuntotuotantomäärää, koska se on kaupungin keino tuottaa edullisempia vuokra-asuntoja asukkaille. Lisäksi tarvitaan…

Tässä maanantain tila- ja asuntojaoston esityslista avattuna. Lista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Asunto-ohjelma (Kh/Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014) Ohjelma on kattava paketti Espoon asuntotuotannosta, nykyisestä asuntokannasta, erityisryhmien asumisesta ja olemassa olevien asuinalueiden kehittämisestä. Toimenpiteiden osalta se on valtuustolle  tärkeä työkalu Espoon asuntopolitiikan linjaamiseen ja seuraamiseen. Ohjelma on voimassa tämän valtuustokauden ajan. Pöydälläolon aikana olemme neuvotelleet ohjelman toimenpideosaan muutoksia poliittisten ryhmien kesken.Huoli kohtuuhintaisten ja asukkaiden toiveita vastaavien asuntojen riittävyydestä on yhteinen. Tarvetta on ennen kaikkea pienille asunnoille hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Niiden rakentamista on helpotettava esimerkiksi parkkipaikkavaatimuksia vähentämällä.

Tässä viiveellä raportti viime viikkoisesta tila- ja asuntojaoston kokouksesta niiltä osin kun käsittelyssä tuli muutoksia pohjaesityksiin. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (pöydälle 16.12.2013) Esittelijä veti pois, koska asian valmistelu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kanssa on vielä kesken. – Korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella Tässä oli kyse Ara-rahoituksen hakemisesta jo valmistuneille vapaarahoitteisille asunnoille. Kuten arvelin, kyse on siitä, että asunnot eivät ole käyneet kaupaksi omistuskämppinä ja halutaan siksi muuttaa ne asumisoikeusasunnoiksi. Kaupungin kannalta vaihto on ok. Ara päättää ehdoista, joilla on…

Tässä ensi maanantain kokouksen asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (pöydälle 16.12.2013) Tämä jäi viime kokouksessa pöydälle, koska opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoon ei vielä oltu vastattu. Asia pyöräytetään vielä lautakunnan kautta, joten on vahingossa listalla. Jää siis edelleen odottamaan.   – Kahden korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella Espoon Asunnot Oy:n kaksi vuokratalokohdetta tulossa Kauklahteen Bassenkylän asemakaava-alueelle. Fickenkuja 1 on 52 -asuntoinen hanke (3911 k-m2).  Hankkeen lainantarve on 10 880 000 euroa. Hankkeelle haetaan lisäksi ARAn käynnistysavustusta 520 000…

Tässä tila- ja asuntojaoston tämän aamuiset päätökset niiltä osin kun tehtiin pohjaesityksestä poikkeavia päätöksiä tai käytiin tärkeää keskustelua. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella AVAIN Asumisoikeus Oy hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) korkotukilainaa asumisoikeustalon rakentamista varten. Jukka Kilpi (sit.) esitti ettei hakemusta puollettaisi, koska Avaimen yleishyödyllisyysasema on kyseenalainen ja vastiketaso kohtuuton ja omakustannusperiaatteen vastainen. Esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto (eky) on puoltanut hanketta ja ARA:n tehtävä on valvoa tukea saavien yritysten yleishyödyllisyyttä. Käytiin kuitenkin hyvä keskustelu siitä, että ekyssä…