Alla ryhmäpuhe, jonka pidin valtuustoseminaarissa. Seminaari on Espoon valtuuston kuntauudistuksen käsittelyprosessin lähtölaukaus.Kevään aikana valtuusto pohtii helmikuussa julkistettavia kuntarakenne-ehdotuksia ja päättää Espoon kaupungin lausunnon sisällöstä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, on tärkeää, että käymme keskustelua metropolialueen kuntauudistuksesta avoimesti koko valtuuston voimin. Keskusteluun tarvitaan konkretiaa.  Professori Mari Vaattovaara toi alustuksessaan hyvin esiin seudun haasteita. Meidän tehtävämme on löytää ratkaisuja. Millä keinoin estämme tulo- ja terveyserojen kasvun, asuinalueiden eriytymisen ja työttömyyden lisääntymisen. Miten säilytämme ympäristön elinkelpoisena ja miten otamme asukkaat ja päättäjät aidosti mukaan verkostomaiseen yhteistyöhön.

Julkaistu Länsiväylässä 12.11.2011 Hallitus tavoittelee metropolialueelle kuntauudistusta, jossa Uudenmaan kaupunkien ja kuntien määrä vähenisi. On itsestään selvää, että jos maailmankin mittakaavassa ainutlaatuisen jättimäinen kuntaliitos maan kolmen suurimman kaupungin kesken nähdään perustelluksi, se on tehtävä asukkaita kuunnellen. Tarvittaessa on järjestettävä neuvoa-antava kansanäänestys.