Tässä ensi maanantain kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Vaihteeksi lyhyempi lista vailla suuria kiistakysymyksiä. – Suurpelto II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 330502, 21. kaupunginosa Henttaa (Kv-asia) Suurpellon eteläisen sisääntuloalueen rakentumaton toimistorakennusten alue muutetaan asuinrakennuksiksi. Rakennusten ilmeellä pyritään korostamaan korttelin asemaa näkyvällä paikalla Ylismäentien varressa. Uutta asuinrakennusoikeutta tulee yhteensä 18 000 k‑m2. Kerroksia tulee neljästä kahdeksaan. Ajoneuvoliikenteen aiheuttamat melu ja päästöt on huomioitu rakennusten massoittelussa, pihojen sijoittelussa ja asemakaavamääräyksissä.  Rakennukset sijoittuvat HSY:n määrittelemää minimietäisyyttä kauemmaksi Ylismäentiestä.

Kannanotto 24.2.2015 Pohjois-Espoossa on virinnyt metsäkiista, kun 2300 hehtaarille kaupungin metsiä tehdään hoitosuunnitelmaa paljolti metsätalouden lähtökohdista. Hakkuutoimenpiteitä on suunniteltu noin 900 hehtaarin alueelle. Luontojärjestöt ovat aiheellisesti kritisoineet hakkuita ylimitoitetuiksi ja asukkaat ovat huolissaan lähimetsiensä kohtalosta.

Tänään vietettiin Suomen luonnon päivää. Pääjuhla järjestettiin Espoossa luontokeskus Haltiassa. Ohjelmaa oli runsaasti ja kävijöitä päivän aikana 1200. Nuuksio tarjosi jälleen kerran hienot puitteet luonnosta nauttimiselle! Suomen luonnonsuojeluliitto jakoi juhlassa tunnustuspalkintoja: Vuoden ympäristöavauksesta palkittiin Timo Kujala, joka on vaikuttanut vahvasti siihen, että avohakkuiden rinnalle on Suomessa saatu vaihtoehdoksi jatkuvan kasvatuksen menetelmä.

Kesäinen mattopyykkipäivä, uimarantareissu, puutarhatyöt viljelypalstalla tai retki läheiselle luontokohteelle. Kaupungeistakin löytyy paljon mahdollisuuksia kesäiseen puuhasteluun. Hyvä kaupunki on muutakin kuin toimivaa hallintoa, kouluja ja terveydenhuoltoa. ”Jo pienillä summilla saadaan asukkaille arvokasta toimintaa ja vapaa-ajan mahdollisuuksia, joista kannattaa pitää huolta vaikka kaupungin talous kiristyy”, toteaa Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Pohjois-Espoon kehitys on juuttunut pattitilanteeseen:  Yleiskaava on vanhentunut, ja asemakaavat kaatuvat oikeudessa. Myöskään suunnittelutarveratkaisuja ei myönnetä asemakaavoittamattomille alueille. Asukkaat odottavat oikeutetusti keskeneräisten alueiden loppuunsaattamista ja luvattuja palveluita. Päättäjien huomio kiinnittyy etupäässä eteläisen ruuhka-Espoon kysymyksiin. Espoolta puuttuu selvä visio alueen tulevaisuudesta. Kanta-Espoon Vihreät järjesti sunnuntaina 28.4. asukastilaisuuden Kalajärven kirjastossa. Olimme Louhelaisen Kirsin kanssa paikalla kertomassa kaavoitustilanteesta ja kuulemassa asukkaiden näkemyksiä. Asukkaita oli paikalla toistakymmentä ja keskustelu kävi vilkkaana.

Tiedote 20.3.2011 Tuja Brax, Tiina Elo ja Mari Puoskari Nuuksiossa: Ruuhka-Suomen viheralueet on turvattava metropolikaavalla Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on esittänyt Helsingin seudulle yhteistä metropolikaavaa. Aloite on tärkeä myös seudullisesti kattavan ja ekologisesti laadukkaan viherverkoston turvaamiseksi. – Maakuntakaava on liian yleispiirteinen turvatakseen pääkaupunkiseudun viheryhteyksien ja viheralueiden säilymisen maankäyttöpaineiden kasvaessa. Kuntien omat yleiskaavat taas eivät turvaa viheryhteyksien säilymistä yli kuntarajojen. Metropolikaavan keskeiseksi suojelukohteeksi on otettava pääkaupunkiseutua ympäröivä viherkehä, vaatii Espoon vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Elo.

Valtuusto päätti tänään Histan kaavasta. Valtuustosopimuksen mukaan kaava oli määrä tuoda valtuustoon tämän vuoden aikana, joten olen ollut lautakunnassa sorvaamassa hyväksyttävissä olevaa kompromissia. Emme kuitenkaan Vihreinä voineet valtuustossa olla hyväksymässä kaavaa, joka ei ole kestävän kehityksen mukainen. Oheisesta puheestani löytyvät perustelut.