Kevätkauden viimeinen kokous oli todella työteliäs, mutta saatiin päätöksiä tehtyä. Hyväksyttiin osaltamme asunto-ohjelma, kirjattiin jaoston näkemykset investointiohjelmasta ja tehtiin päätökset Tietotie 6:n ja Kivimiehen koulun toisen vaiheen vuokraamisesta sekä Aarnivalkean siirtokelpoisen tyyppikoulun rakentamisesta nykyisen koulun pihalle. Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä. Kiitos kaikille asioita kommentoineille ja palautetta antaneille. Yhteistyöllä saadaan aikaan parempia päätöksiä.

Tällä kertaa kokousasiat olivat selkeitä ja etukäteen puituja, joten päätökset tehtiin esitysten mukaisesti lyhyiden keskustelujen kera. Ajankohtaisissa sisäilma-asioissa nostettiin esiin Jupperin koulun akuutti tilanne sisäilmaongelmien osalta. Jaosto edellytti esityksestäni yksimielisesti, että Tilapalvelut arvioi pikaisesti vaihtoehdot jatkotoimenpiteiksi ja valmistelee väistövaihtoehdot yhdessä sivistystoimen kanssa. Vaihtoehdot tuodaan tila- ja asuntojaoston käsittelyyn 18.6. Jupperin kouluun perustetaan myös kohdekohtainen sisäilmaryhmä. Alla päätökset tarkemmin. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Tavoitteeni on avoimempi päätöksenteko. Olen vuoden aikana avannut 100 blogikirjoituksella työtäni kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana mm. raportoimalla päätettävistä asioista ennen ja jälkeen kokousten. Haluan rakentaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää Espoota, Uuttamaata ja Suomea. Kuluneena vuonna olen mm. puolustanut lähikirjastoja, vaatinut avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Espoon hallintoon sekä neuvotellut lisäresursseja koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen. En olisi voinut tehdä tätä kaikkea ilman vahvaa ja aktiivista Vihreää valtuustoryhmää sekä vihreiden edustajia lautakunnissa ja muissa luottamustoimissaan. Kiitos koko Vihreälle porukalle hyvästä työstä paremman Espoon puolesta!

Tänään oli hyvä kokous ilman suurta dramatiikkaa. Tässä tärkeimmät, esityslista kokonaisuudessaan avattuna löytyy täältä. – Kaupungin omistamien ja hallinnoimien rakennusten salkku ja sen kehittäminen Kaupungin kiinteistösalkussa kiinnostavin osa on tilapankki, eli paikka jonne päätyvät tilat, joille kaupungilla ei ole käyttöä. Tilapankissa on rakennuksia 150 000 k-m2 edestä. 75% tilapankin tiloista on peruskorjauksessa olevia kouluja sekä ulosvuokrattuja tiloja. 9% odottaa purkua (88 kohdetta). Tänä vuonna on purettu 21 kohdetta.

Tässä maanantain tila- ja asuntojaoston asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Rödskogin koululle tilataan väistötilat ja Tapiolan kentän huoltorakennus hyväksyttäneen tällä kertaa. – Kokouksessa kuultavat selostukset Siirtokelpoisten tilojen / väistökoulujen tilannekatsaus Kirstin koulu viivästyy kuukaudella, arvioitu valmistumisaika nyt 30.1.2015. Syynä ongelmat maa- ja pohjarakentamisessa (louhinnan määrän lisäys, ylimääräiset maanvahvistustoimet mm. autonosturikalustolle) sekä tilaelementtitoimittajan tarjouksesta poikkeavat suunnitelmat. Todella todella valitettavaa ja ikävää.

Tässä eilisen tila- ja asuntojaoston päätökset. Esityslista avattuna löytyy täältä. Teimme päätöksiä muun muassa Träskändasta, Rödskogs skolasta ja Tapiolan kentän huoltorakennuksesta. – Päätökset ja kirjelmät ja kokouksessa kuultavat selostukset Kuultiin selostuksia ja tehtiin päätöksiäkin: – Asuinalueiden kehittäminen Espoo on mukana Ympäristöministeriön koordinoimassa Asuinalueiden kehittämisohjelmassa 2013-2015, jossa kohteina Suvela, Kirkkojärvi ja Espoon asemanseutu. Osahankkeita on yli 30.

Tila- ja asuntojaoston syyskauden ensimmäinen kokous on ensi maanantaina. Tässä lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Päätettäviä asioita on tällä kertaa vähän, mutta keskusteltavaa varmasti riittää. Saamme selostuksen siirtokelpoisten tilojen ja väistökoulujen tilanteesta ja käymme läpi tammi-heinäkuun seurantaraportin. Investointiohjelma on myös työn alla, mutta sitä ei saatu tässä vaiheessa jaoston käsittelyyn. Valtuustoryhmät neuvottelevat asiasta ensi viikolla. Kokouksessa kuultavat selostukset – Siirtokelpoisten tilojen ja väistökoulujen tilannekatsaus – MAL-aiesopimuksen seuranta Siirtokelpoisten tilojen osalta liitteenä on 7.8. päivätty tilannekatsaus. Siinä todetaan aiemmin jo uutisoidut valitettavat viivästymiset. Tällä hetkellä valmistumisajat ovat seuraavat:

Tässä raportti eilisestä tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Tässä asiat, joihin tuli muutoksia tai käytiin raportin arvoista keskustelua. – Kokouksessa kuultavat selostukset  Epoon sairaalan tilanne Saimme selostuksen hankkeen etenemisestä. Aluksi kerrattiin tausta: Sairaala ja sen yhteyteen Elä ja asu -keskus piti alunperin toteuttaa Puolarmetsään arkkitehtikilpailun voittaneen Orkidea-suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma osoittautui kuitenkin liian kalliiksi ja valtuusto päätti tehdä sairaalan Jorvin sairaalan yhteyteen arkkitehtoonisesti pelkistetympänä versiona. Samalla päätettiin toteuttaa hanke urakkana, jossa suunnittelu sisältyy toteutukseen ja valittu urakoitsija vastaa kokonaisuudesta. Kun kilpailua ei syntynyt, jouduttiin laksemaan sopimukseen…

Eilen tila- ja asuntojaostossa valtaosa ajasta käytettiin listan ulkopuolisiin asioihin, eli koulukorjauksiin ja väistötiloihin. Edelleen on kehitettävää siinä, että ajankohtaiset ja tärkeät keskustelua ja linjaamista vaativat asiat saadaan virallisiksi lista-asioiksi jolloin ne tulevat julki myös asukkaille ennen ja jälkeen kokouksen. Tässä asiat, jotka keskusteluttivat tai tehtiin esityksestä poikkeavia pääötksiä. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Rödskogs skolan tilanne Otimme kokoukseen laillisuusvalvontaan Tilakeskuksen toimitusjohtaja Carl Slätiksen päätöksen sulkea Rödskogs skola 2.6. alkaen sisäilmaongelmien takia. Käytimme otto-oikeutta ja täydensimme Tilakeskuksen toimitusjohtaja Carl Slätiksen päätöstä ja sen tulkintaa siten, että päiväkoti- ja…

Tässä huomisen tila- ja asuntojaoton asiat avattuna. Varsinaiset lista-asiat eivät aiheuttane suurta keskustelua. Kouluasiat sen sijaan sitäkin enemmän. Listalle piti tulla selvitys väistötilojen hankinta-aikataulusta (viiveitä on tammikuiseen päätökseen nähden) sekä Rödskogs skolan tilanne, jonka tiimoilta vanhemmat ovat olleet todella aktiivisia ja svenskarum-lautakunta tehnyt päätöksiä. Joudummen niitä jaostossa puimaan nyt ikävästi ilman pohjaesityksiä. – Kokouksessa kuultavat selostukset Kokouksessa kuullaan seuraavat selostukset: – MAL aiesopimuksen seurannasta (Anne Savolainen) – Kaupunkien välinen toimitilavuokravertailu (Harri Kivinen) – Tilakeskuksen toimitilakäsikirja (Carl Slätis) Nuo ovat työohjelman mukaiset selostukset. Niiden lisäksi on luvattu selostus myöhästyneistä…