Kevätkauden viimeinen kokous oli todella työteliäs, mutta saatiin päätöksiä tehtyä. Hyväksyttiin osaltamme asunto-ohjelma, kirjattiin jaoston näkemykset investointiohjelmasta ja tehtiin päätökset Tietotie 6:n ja Kivimiehen koulun toisen vaiheen vuokraamisesta sekä Aarnivalkean siirtokelpoisen tyyppikoulun rakentamisesta nykyisen koulun pihalle. Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä. Kiitos kaikille asioita kommentoineille ja palautetta antaneille. Yhteistyöllä saadaan aikaan parempia päätöksiä.

Kevätkauden viimeisen tila- ja asuntojaoston lista on melkoisen raskas. Käsittelyssä mm. asunto-ohjelma, Tietotie 6:n ja Kivimiehen 2-vaiheen vuokraus, Tapiolan uimahallin hankesuunnitelma ja seuraavan 12 vuoden investointiohjelma! Ohessa lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Viikonloppu kuluu tiiviisti puoluekokouksessa, joten tarkempi paneutuminen kokousasioihin jää sunnuntai-iltaan. – Asunto-ohjelman 2018-2021 hyväksyminen (Kh-Kv-asia) Pohja oli jo alunperin vihreästä näkökulmasta hyvä. Vihreiden tavoitteina nostimme erityisesti seuraavia asioita, jotka saatiinkin melko hyvin neuvotteluissa mukaan:

Eilen tila- ja asuntojaostossa hyväksyttiin siirtokelpoisten päiväkotien hankesuunnitelmia ja käytiin pitkä keskustelu Tapiolan uimahallin tilanteesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset – Hankeselvitys Friisilän päiväkoti siirtokelpoinen rakennus, Maija Lehtinen Friisilän päiväkoti on pieni 4-ryhmäinen päiväkoti, josta on jouduttu lähtemään sisäilmaongelmien takia väistöön. Eri vaihtoehtoja on selvitetty ja päädytty esittämään nykyisen päiväkodin purkua ja uutta siirtokelpoista 126 lapsen päiväkotia läheiselle tyhjäjlle tontille. Tämä olisi aikataulullisesti nopein tapa saada uudet tilat. Suunnitelmissa on 10+5 vuoden vuokrasopimus ja sen jälkeen mahdollisuus lunastukseen. Hanke ei ole…

Vuoden ensimmäisessä tila- ja asuntojaoston kokouksessa saadaan selostus mm. Tapiolan uimahallin viimeisimmistä käänteistä, joista Helsingin sanomat uutisoi näyttävästi. Päätettävinä asioina mm. Jupperin ja Painiityn siirtokelpoiset päiväkodit, jotka tulevat tarpeeseen sekä paloasema Matinkylään. Keskustelua käydään myös ajankohtaisista sisäilma-asioista saatavan selostuksen pohjalta. Kouluverkkoasioista tehdään päätöksiä lähiviikkoina. Asukastilaisuudet järjestetään 11.1. ja 15.1. Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Huomenna toiseksi viimeinen kaupunginhallituksen kokous ennen vaaleja. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat nousseet keskeiseksi vaaliteemaksi ja kaikki ehdokkaat tuntuvat olevan yksimielisiä siitä, että asia on laitettava kuntoon. Viimeksi asiasta väännettiin syksyn talousarvioneuvotteluissa. Vihreiden vaatimuksesta koulukorjauksia koskevaan pöytäkirjamerkintään kirjattiin, että kaupunginhallitukselle raportoidaan viimeistään maaliskuussa 2017 pk-merkintään listatuista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Tuota raporttia ei kokouksen esitystlistalla näy. Olen edellyttänyt, että asia on tuotava virallisena lista-asiana, ei pelkkänä suullisena selostuksena. Alla kokousasiat lyhyesti avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tässä viime maanantain tila- ja asuntojaoston päätökset. Eniten keskustelutti Suviniityn päiväkodin hankesuunnitelma, josta neuvola oli pudotettu pois. Hankkeen supistaminen säästöjen takia arvelutti, mutta koska päiväkodille on suuri tarve, hyväksyimme asian evästyksin eteenpäin. Esitystlista avattuna löytyy täältä. – Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta (Kh-Kv-asia)

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston maanantain kokouksessa on taas tärkeitä asioita päätettävänä tai keskusteltavana. Suviniityn päiväkodin hankeessa säästöpaineet uhkaavat tilojen käytettävyyttä eikä käyttäjän eli varhaiskasvatuksen näkökulmia ole huomioitu. Asunto-ohjelman toteutuksesta on listalla raportti ja lisäksi käydään evästyskeskustelu tulevan ohjelman tavoitteista. Selostuksessa ajankohtaisista sisäilmaongelmista kuullaan missä mennään mm. Jousenkaaren ja Aarnivalkean väistöratkaisujen osalta sekä akuuttien sisäilmakohteiden kuten Haukilahden ja Karamzinin koulun tilanne. Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta (Kh-Kv-asia)