Tänään kaupunginhallitus oli varsin yksimielinen päätöksissään. Tärkeimpänä asiana itselleni oli raportti koulukorjauksiin liittyvistä toimenpiteisät ja niiden vaikutuksista. Raportti saatiin, koska sitä edellytettiin maaliskuun loppuun mennessä talousarvioon liittyvässä pöytäkirjamerkinnässä. Asia ei ollut esityslistalla, mutta pyyynnöstäni kaupunginhallituksen pj. Markus Torkki otti sen selostuksena käsittelyyn. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Huomenna toiseksi viimeinen kaupunginhallituksen kokous ennen vaaleja. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat nousseet keskeiseksi vaaliteemaksi ja kaikki ehdokkaat tuntuvat olevan yksimielisiä siitä, että asia on laitettava kuntoon. Viimeksi asiasta väännettiin syksyn talousarvioneuvotteluissa. Vihreiden vaatimuksesta koulukorjauksia koskevaan pöytäkirjamerkintään kirjattiin, että kaupunginhallitukselle raportoidaan viimeistään maaliskuussa 2017 pk-merkintään listatuista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Tuota raporttia ei kokouksen esitystlistalla näy. Olen edellyttänyt, että asia on tuotava virallisena lista-asiana, ei pelkkänä suullisena selostuksena. Alla kokousasiat lyhyesti avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston maanantain kokouksessa on taas tärkeitä asioita päätettävänä tai keskusteltavana. Suviniityn päiväkodin hankeessa säästöpaineet uhkaavat tilojen käytettävyyttä eikä käyttäjän eli varhaiskasvatuksen näkökulmia ole huomioitu. Asunto-ohjelman toteutuksesta on listalla raportti ja lisäksi käydään evästyskeskustelu tulevan ohjelman tavoitteista. Selostuksessa ajankohtaisista sisäilmaongelmista kuullaan missä mennään mm. Jousenkaaren ja Aarnivalkean väistöratkaisujen osalta sekä akuuttien sisäilmakohteiden kuten Haukilahden ja Karamzinin koulun tilanne. Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta (Kh-Kv-asia)