• .

    .

Maanantain kaupunginhallituksen listalla ovat viime kokouksessa pöydälle jääneet Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava POKE (asettaminen nähtäville) ja Soukanniemi (hylätäänkö kuten kaupunkisuunnittelulautakunta teki vai asetetaanko nähtäville). Lisäksi päätetään mm. Kehä I:n ylittävän Tapiolantien ja Miestentien välisen sillan rakentamisesta ja Pakankylän siitolapuutarhan mahdollistavasta kaavasta.

Lista-asioiden lisäksi maanantaina saadaan toivottavasti selkeät stepit sille, miten päätöksenteko etenee kouluverkon osalta, kun kaupunginhallituksen lisäksi myös valtuuston neuvottelutoimikunnalla on kokous. Lautakuntahan teki tiistaina päätöksiä, jotka ylittävät valtuuston hyväksymän investointikaton noin 100 me.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Tässä viiveellä raporttia maanantain tila- ja asuntojaostosta. Tällä kertaa kaikki päätökset menivät esityksen mukaan. Keskustelua kuitenkin riitti vajaaksi kahdeksi tunniksi. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kouluverkon osalta kävimme jaostossa vain lyhyesti läpi päätöksentekoprosessia, kun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta oli tekemässä päätöksiä seuraavana päivänä. Lautakunnan päätökset löytyvät täältä.

Lautakunnan linjaukset kouluverkon osalta olivat tärkeitä ja perusteltuja, mutta ylittivät valtuuston asettaman investointikaton noin 100 me. Maanantaina toivottavasti saadaan selväksi, miten päätöksenteko etenee kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Erityisesti pitkään pattitilanteessa olleiden Tapiolan koulujen ratkaisujen osalta (Jousenkaaren uuden koulun rakentamisen kiirehtiminen ja Aarnivalkean siirtokelpoiset) pitää päästä nopeasti eteenpäin. Työohjelman mukaan koulujen tilankäyttösuunnitelma on tulossa jaoston seuraavaan kokoukseen 9.4. Lue lisää

Kaupunginhallituksen pj. Markku Markkulan kiirehdittyä lentokentälle, sain johtaa puhetta viimeisen pykälän ajan – joka olikin tärkeä!

Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Länsimetron jatkosta tehtiin päätös. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava jäi pöydälle, samoin kiistelty Soukanniemi ja palveluverkkoperiaatteet.

Lopuksi saatiin vihdoin eteenpäin sitä, ettei yhteys Tapiolantieltä Otaniemeen katkea. Tehtiin valmistelukehotus ja sillan toteuttamisesta on tarkoitus tehdä pääöts 12.3. kokouksessa. Lue lisää

Tila- ja asuntojaoston kokouksessa mm. hyväksytään viime vuoden tilinpäätös ja kuullaan selostukset ajankohtaisista sisäilma-asioista, Meritorin koulun hankeselvityksestä ja kaupungin virastojen toimitilaväistöistä.

Kouluverkkoasia ei ole esityslistalla, koska opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei ole vielä tehnyt päätöksiä. Olen kuitenkin pyytänyt kaupunginjohtajaa selostamaan asiaa, jotta olemme kartalla uuden esityksen sisällöistä ja päätöksenteon seuraavista stepeistä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee kouluverkkoa ylimääräisessä kokouksessaan 6.3. Uusi viranhaltijoiden esitys löytyy täältä. Jaoston työohjelman mukaan suomenkielisten koulujen ja lukioiden tilankäyttösuunnitelma tulee käsittelyyn jaoston 9.4. kokoukseen. Lue lisää

Kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina pitkä lista ja isoja asioita, mm. Länsimetron jatkon hankesuunnitelman päivitys (kustannukset nousevat ja aikataulu venyy), sivistystoimen yleiset palveluverkkoperiaatteet (linjataan mm. lähipalveluista) sekä Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaluonnoksen asettaminen nähtäville.

Soukanniemen asemakaava tulee käsittelyyn, kun puheenjohtaja Markku Markkula (kok) käytti otto-oikeutta kaupunkisuunnittelulautakunnan hylkäyspäätökseen. Lisäksi listalla on Mari Anthonin (vihr) ja Ekim Özdemirin (vihr) valtuustoaloite nuorisovaltuuston aloitteiden tuomisesta valtuustoon sekä Helka Hosian (vihr) valtuustokysymys mikromuoveista. Lue lisää