• .

    .

Tänään kaupunginhallitus päätti osaltaan Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavasta. Kaupunginhallitus vahvisti lautakunnan päätökset, joilla ohjataan huomioimaan Hannusmetsän ja Bondaksen kallion luontoarvoja asemakaavoituksessa.

Alla raportti tehdyistä päätöksistä. Esityslista avattuna löytyy täältä.
Lue lisää

Maanantain kokouksessa isona asiana viime kokouksessa pöydälle jätetty Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava, Matinkylän vanhan ostarin uudistava kaava sekä toistamiseen käsittelyyn tuleva Henna Partasen (vihr) aloite vegaaniruoan saamiseksi kouluihin.

Lisäksi listalla on monta muutakin valtuustoaloitetta ja -kysymystä, mm. Inka Hopsun (virh.) kysymys lastentarhan opettajien palkoita ja Saara Hyrkön (vihr.) aloite toisen asteen koulutuksen kustannusten selvittämisestä.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Tästä tuli todella pitkä teksti, mutta asioitakin on paljon. Listalta näkyy, että valtuutetut tekevät sangen aktiivisesti aloitteita ja kysymyksiä. Välillä tuntuu, että saman asian olisi saanut selville soittamalla tai laittamalla viestiä valmistelevalle viranhaltijalle. Lue lisää

Tällä kertaa kokousasiat olivat selkeitä ja etukäteen puituja, joten päätökset tehtiin esitysten mukaisesti lyhyiden keskustelujen kera. Ajankohtaisissa sisäilma-asioissa nostettiin esiin Jupperin koulun akuutti tilanne sisäilmaongelmien osalta. Jaosto edellytti esityksestäni yksimielisesti, että Tilapalvelut arvioi pikaisesti vaihtoehdot jatkotoimenpiteiksi ja valmistelee väistövaihtoehdot yhdessä sivistystoimen kanssa. Vaihtoehdot tuodaan tila- ja asuntojaoston käsittelyyn 18.6. Jupperin kouluun perustetaan myös kohdekohtainen sisäilmaryhmä.

Alla päätökset tarkemmin. Esityslista avattuna löytyy täältä. Lue lisää

Jousenkaaren koulu on seissyt tyhjillään kaksi vuotta. Kuva on otettu keväällä 2017.

Valtuusto päättää tänään kouluverkkoasioista niiltä osin kuin asiat jäivät vuoden 2018 talousarviosta päätettäessä avoimeksi. Koko kouluverkosta käydään neuvottelut ja päätetään elo-syyskuussa talousarvion kehyksen yhteydessä. Näin puhuin.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Inka Hopsu käytti hyvän puheenvuoron kokonaisuudesta. Omassa puheessani keskityin erityisesti Tapiolan alakoulutilanteeseen. Lue lisää

Maanantaina tila- ja asuntojaostossa on hyväksyttävänä Kivimiehen ja Meritorin koulujen sekä Friisilän päiväkodin hankesuunnitelmat. Kivimiehen koulu liittyy arviointiin Tapiolan alueen tilakapasiteetista lähivuosina. Tätä on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa käsitelty perusteellisesti. Lisäksi saadaan asunto-ohjelman valmistelusta tilannekatsaus. Ennen päätöksentekoa käydään ryhmien väliset neuvottelut.

Alla asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää