• .

    .

Jousenkaaren koulu on seissyt tyhjillään kaksi vuotta. Kuva on otettu keväällä 2017.

Valtuusto päättää tänään kouluverkkoasioista niiltä osin kuin asiat jäivät vuoden 2018 talousarviosta päätettäessä avoimeksi. Koko kouluverkosta käydään neuvottelut ja päätetään elo-syyskuussa talousarvion kehyksen yhteydessä. Näin puhuin.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Inka Hopsu käytti hyvän puheenvuoron kokonaisuudesta. Omassa puheessani keskityin erityisesti Tapiolan alakoulutilanteeseen. Lue lisää

Maanantaina tila- ja asuntojaostossa on hyväksyttävänä Kivimiehen ja Meritorin koulujen sekä Friisilän päiväkodin hankesuunnitelmat. Kivimiehen koulu liittyy arviointiin Tapiolan alueen tilakapasiteetista lähivuosina. Tätä on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa käsitelty perusteellisesti. Lisäksi saadaan asunto-ohjelman valmistelusta tilannekatsaus. Ennen päätöksentekoa käydään ryhmien väliset neuvottelut.

Alla asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Kaupunginhallituksen kokouksessa käytiin muutama äänestys ja muuten päätettiin asiat esityksen mukaan. Valitettavasti emme saaneet enemmistön tukea esitykselle nuorisovaltuuston aloitteiden tuomisesta valtuustoon. Myös esityksemme Latokaskenniityn metsäisen viheryhteyden säilyttämisestä hävisi. Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava jäi pöydälle, jotta valtuustoryhmät ehtivät käsitellä asiaa.

Alla raportti päätöksistä. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali ajalle 11.6.2018 – 31.5.2019 (Kv-asia)

Lue lisää

Maanantaina kaupunginhallituksen listalla mm. kaksi kaavaa, joissa vihreät ovat puolustaneet luontoarvoja: Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava ja Latokaskenniityn asemakaava. Lisäksi Monikonpuron laaksoon Leppävaaraan perustetaan suojelualue.

Nuorisovaltuuston toimintaan liittyen käsitellään Mari Anthonin (vihr) ja Ekim Özdemirin (vihr) valtuustoaloite nuvan aloitteiden tuomisesta valtuuston käsittelyyn. Asia jätettiin 5.3. kokouksessa pöydälle ja sen jälkeen nuvan toiminnan kehittämiseen on paneuduttu laajemmin.

Suuri kiitos Mari Anthonille, joka on Osallistuva Espoo -ohjelmaryhmän varapuheenjohtajana osaltaan tehnyt pitkäjänteistä työtä nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi ja nuvan toiminnan kehittämiseksi. Työ alkaa nyt kantaa hedelmää.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Maanantaina kaupunginhallituksessa isoina asioina pääkaupunkiseudun kaupunkien valtuustojen keskustelutilaisuus ja valtuustojen kokoukset sote- ja maakuntauudistuksesta sekä kouluverkkopäätökset, jotka jäivät auki viime syksyn budjettineuvotteluissa.

Sote- ja maakuntauudistuksesta on tarkoitus antaa kaikkien kaupunkien yhteinen lausunto, joka on maanantaina hyväksyttävänä kaupunginhallituksissa. Lausunto on varsin kriittinen ja siihen on sisällytetty kattavasti näkökulmia Espoon aiemmin antamista kriittisistä lausunnoista.

Toisena isona asiana talousarvioneuvotteluissa pöydälle jääneet kouluverkkoasiat (Otaniemen lukiot, Tapiolan alakoulut ja Matinkylän lukio). Loppuosa kouluverkosta on tarkoitus neuvotella ja käsitellä ensi vuoden talousarvion kehyksen yhteydessä elo-syyskuussa. Alustava esitys seuraavan 10 vuoden investointiohjelmaksi tulee tila- ja asuntojaoston käsittelyyn 18.6.

Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää