• .

    .

Espoo on kompuroinut pahasti Suomenojan sataman sotkujen selvittämisessä. Kaupunginhallitus on joutunut vaatimaan asiaa esityslistalle ja vaatimaan myös sisäisen tarkastuksen selvityksen julkistamista.

Itse olen pitänyt asianmukaisena etenemisjärjestyksenä sitä, että ensin tehdään sisäinen tarkastus ja sen pohjalta johtopäätökset jatkotoimista. Viime kokouksessa jatkotoimista päättämistä lykättiin, koska selvitys saatiin vasta kokouspäivänä ja lisäselvityksiä on käynnissä. Lue lisää

Eilen kaupunginhallituksessa oli kaksi isoa asiaa: Suomenojan satamasotkut ja kaupungintalon kaava. Talousarvio ja veroprosentti jätettiin neuvotteluja varten pöydälle. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tässä asiat, jotka eivät menneet esityksen mukaan:

– Valtuustoaloite Viherlaaksossa sijaitsevan Wikbergin korjaamon säilyttämiseksi (Kv-asia)

Perussuomalaiset esittivät asian palauttamista niin, että rakennus säilytettäisiin. Palautus hävisi äänin 11-4.

Kun Wikbergin korjaamoa käsiteltiin kaupunginhallituksessa edellisen kerran, olin korjaamon säilyttämisen selvittämisen kannalla. Nyt on tehty selvitys, ja sen mukaan rakennus on huonon kuntonsa johdosta korjaamiskelvoton ja purkukuntoinen. Päädyimme siihen, että säilyttäminen tässä vaiheessa on liian myöhäistä.
Lue lisää

Tänään oli hyvä kokous ilman suurta dramatiikkaa. Tässä tärkeimmät, esityslista kokonaisuudessaan avattuna löytyy täältä.

– Kaupungin omistamien ja hallinnoimien rakennusten salkku ja sen kehittäminen

Kaupungin kiinteistösalkussa kiinnostavin osa on tilapankki, eli paikka jonne päätyvät tilat, joille kaupungilla ei ole käyttöä. Tilapankissa on rakennuksia 150 000 k-m2 edestä.

75% tilapankin tiloista on peruskorjauksessa olevia kouluja sekä ulosvuokrattuja tiloja. 9% odottaa purkua (88 kohdetta). Tänä vuonna on purettu 21 kohdetta. Lue lisää

Tässä maanantain tila- ja asuntojaoston asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Rödskogin koululle tilataan väistötilat ja Tapiolan kentän huoltorakennus hyväksyttäneen tällä kertaa.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Siirtokelpoisten tilojen / väistökoulujen tilannekatsaus

Kirstin koulu viivästyy kuukaudella, arvioitu valmistumisaika nyt 30.1.2015. Syynä ongelmat maa- ja pohjarakentamisessa (louhinnan määrän lisäys, ylimääräiset maanvahvistustoimet mm. autonosturikalustolle) sekä tilaelementtitoimittajan tarjouksesta poikkeavat suunnitelmat. Todella todella valitettavaa ja ikävää.
Lue lisää

HS 1.11.2014

Espoon johtaminen on ollut viime aikoina ikävästi valokeilassa, kun on setvitty Suomenojan venesatamasotkuja, erilaisten avustusten hakematta jättämistä sekä liikelaitosten yksityistämisen pienen piirin valmistelua. On käynyt harvinaisen selväksi, että Espoossa tarvitaan kipeästi kulttuurinmuutosta.

Kaupunginjohdon tulee omaksua edellä mainittujen tapausten hoitamiseen Espoossa ehkä radikaaliksi koettu avoimuuden linja. Luottamus ei palaudu tietoa panttaamalla. Kun epäkohtia ilmenee, tulee kaupungin viivyttelemättä myöntää tehdyt virheet ja ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Lue lisää