• .

    .

Tavoitteeni on avoimempi päätöksenteko. Olen vuoden aikana avannut 100 blogikirjoituksella työtäni kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana mm. raportoimalla päätettävistä asioista ennen ja jälkeen kokousten.

Haluan rakentaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää Espoota, Uuttamaata ja Suomea. Kuluneena vuonna olen mm. puolustanut lähikirjastoja, vaatinut avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Espoon hallintoon sekä neuvotellut lisäresursseja koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen.

En olisi voinut tehdä tätä kaikkea ilman vahvaa ja aktiivista Vihreää valtuustoryhmää sekä vihreiden edustajia lautakunnissa ja muissa luottamustoimissaan. Kiitos koko Vihreälle porukalle hyvästä työstä paremman Espoon puolesta! Lue lisää

Joulu on ovella. On aika hellittää hetkeksi, antaa aikaa läheisille. On aika juhlan ja levon.

Joulun alla olen ollut erityisen iloinen siitä, että yhä useampi haluaa tehdä hyvää ja jakaa omastaan. Tarvitsemme lisää välittämistä, toinen toistemme arvostamista, halua ymmärtää erilaisuutta. Joulun hengen soisi toteutuvan vuoden jokaisena päivänä. Ystävällisyyden, auttavaisuuden, antamisen ja saamisen ilon.

Tarvitsemme rohkeutta ja viisautta myös poliittisiin päätöksiin. Miten katkaisemme eriarvoistumiskehityksen ja saamme rakennettua Suomen, jossa ihmisille riittää töitä, heikoimmista pidetään huolta ja luontoa suojellaan. Tähän työhön tarvitaan meitä kaikkia.

Lämmin kiitos teille, jotka olette olleet tavalla tai toisella tukemassa työtäni kuluvan vuoden aikana. Rauhallista joulua ystävät!

joulukuva

Tässä raporttia vuoden viimeisestä tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Kaikki asiat päätettiin esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Keskustelua käytiin lähinnä kahdesta kokouksessa kuullusta selostuksesta:

– Erityisryhmien asuminen ja palvelut

Asuntopäällikkö Anne Savolainen esitteli tilannetta Espoossa. Erityisryhmille on tällä hetkellä yhteensä noin 4300 asuntoa/ asuntopaikkaa, jotka jakautuvat seuraavasti: Lue lisää

Kaupunginhallituksessa eniten keskustelua aiheutti kaupungin lausunto HLJ2015-luonnoksesta. Lopulta äänestettiin tieliikennemaksukannasta, vaikka kyse oli vain siitä, että ollaan mukana selvittämässä vaihtoehtoja. Kokoomukselle tuli tarve saada tähän kohtaan oma kriittinen kädenjälkensä. Alla asiat, joista on relevanttia raportoitavaa, esityslista avattuna löytyy täältä.

Listan ulkopuolelta käytiin läpi kuntajakoselvitystä (=metropolikaupunkiliitos) ja metropolihallintolakia koskevien lausuntojen käsittelyaikataulu:

12.1. lausuntoesitykset kaupunginhallitukseen, jäävät pöydälle
19.1. kaupunginhallitus päättää lausunnoista
26.1. valtuusto päättää lausunnoista.

Aikataulu on tosi tiukka, kun asukkaille on annettu kommentointiaikaa kuntaliitoksesta 8.1. asti. Tätä kritisoimme ja pidimme tärkeänä, että kuntalaisten palaute otetaan aidosti huomioon. Peruste aikataululle oli se, että lausunnot halutaan käsitellä yhtä aikaa ja metropolilaista annettavan lausunnon määräaika on 4.2. Siksi lykkääminen helmikuun valtuustoon ei onnistu. Lue lisää

Jos on kaupunginhallituksen lista maanantaina pitkä, niin tila- ja asuntojaoston lista on vastaavasti lyhyt. Jaostossa miehityksemme muuttuu seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi siten, että Saara Hyrkkö siirtyy konsernijaostoon ja Jyrki Myllärniemi tulee seurakseni tila- ja asuntojaostoon.

Suurkiitos Saaralle hyvästä työstä. Yhteistyömme on kokouksissa toiminut mainiosti, kun olen puheenjohtajan voinut luottaa Saaran tukeen ja apuun päätösten sorvaamisessa. Epäilemättä yhteistyö jatkuu sujuvana myös uudella tiimillä.

Kulunut kaksivuotiskausi on mennyt paljolti sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien ongelmia ratkoessa. Seuraavalla kaksivuotiskaudella ehdimme toivottavasti paneutua myös strategisiin tilakysymyksiin, jotka nousevat valtuustossa esiin miltei joka kokouksessa.

Tässä lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä: Lue lisää