• .

    .

Kuva: Suomen tuulivoimayhdistys

Eduskunta äänestää Fennovoiman periaatepäätöksestä huomenna. Keskustelu sai yllättävän käänteen, kun valtion puoliksi omistama Fortum ilmoitti lähtevänsä mukaan, mikäli saa haltuunsa venäläistä vesivoimaa.

Tällä kytkyllä Fennovoiman kotimainen omistus kasvaisi, mutta edelleen hanke rahoitettaisiin merkittävässä määrin suomalaisten yhteisillä varoilla. Elinkeinoelämä ei ydinvoimaa tarvitse eikä usko sen kannattavan. Siksi monet yritykset ovat vetäytyneet hankkeesta. Fennovoiman omistavat suomalaiset kunnat, Venäjän valtion Rosatom ja nyt Fortum ostettiin mukaan lupaamalla sille edullisesti valtava määrä venäläistä vesivoimaa. Miksi Suomen hallitus ajaa tällaista hanketta kuin käärmettä pyssyyn? Lue lisää

Valtuusto pääti tänään ensi vuoden talousarviosta. Sopu syntyi, mutta tärkeää keskustelua käytiin tiukasta taloustilanteesta. Ryhmäpuheenjohtajamme Inka Hopsu kävi ryhmäpuheessaan läpi vihreät saavutukset. Omassa puheessani keskityin liikelaitosmallin ongelmiin, henkilöstön merkitykseen tuottavuuden parantamisessa sekä tarpeeseen tehdä toisin, jotta rahat saadaan riittämään. Tein myös toivomuksen terveysneuvontapuhelimen säilyttämisestä:

”Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuus säilyttää terveysneuvontapuhelinpalvelu siten, että palvelun saa yhdestä numerosta vuorokaudenajasta riippumatta. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia kansallisen neuvontapuhelimen käyttöönotolle.” Lue lisää

Tässä eilisen kaupunginhallituksen keskeiset päätökset. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma ja HLJ

Kaupunginhallitus antaa Espoon lausunnot seudun maankäyttösuunnitelmasta ja joukkoliikennesuunnitelmasta kokouksessaan 15.12. Nyt käytiin evästyskeskustelua.

Suunnitelmat ovat pääosin hyvinkin vihreiden tavoitteiden mukaisia: Asumista keskitetään nykyisten ja tulevien ratojen sekä muuten hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Viheralueita ei maankäyttösuunnitelmassa (tuleva metropolikaava) ole erikseen merkitty, mikä on heikennys maakuntakaavaan verrattuna. Lue lisää

Tiedote 1.12.2014

Espoon kaupunginhallitus on päättänyt avata haun teknisen toimen johtajan vakituiseen virkaan. Vihreät esittivät kaupunginhallituksessa, että virka olisi täytetty määräaikaisesti, jotta kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen kohti esimerkiksi pormestarimallia olisi voitu aloittaa jo seuraavien kuntavaalien yhteydessä.
Lue lisää

Huomenna kaupunginhallituksessa käynnistetään liikelaitosmallin uudistaminen, hyväksytään henkilöstösopimus ja laitetaan hakuun Loukolta vapautuva teknisen toimen toimialajohtajan paikka. Alla asiat avattuna, lista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Omistaja-tilaaja-tuottaja -menettelyn arviointi, jatkokehityslinjausten hyväksyminen sekä kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden uudelleenorganisointivaihtoehtojen tarkastelun käynnistäminen

Esitetään, että kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat linjaukset palveluliiketoimen ja sisäisten palvelujen tilaajayksiköiden kokonaisuuden kehittämiselle seuraavasti: Lue lisää