• .

    .

Tässä kevätkauden viimeisen tila- ja asuntojaoston asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Investointiohjelmaan palataan elokuussa.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan seuraavat selostukset:

– Epoon sairaalan tilanne

Olen pyytänyt tästä jaostolle infoa, koska on kyse merkittävästä investoinnista. Olemme kiinnostuneita ainakin rakentamisen laadusta, aikataulusta ja budjetin pitävyydestä.

– Siirtokelpoisten tilojen tilanne: valmistelu, arvioidut aikataulut ja mitoitus

Jatkossa koulukorjaushankkeista raportoidaan säännöllisesti kuukausittain kouluille ja saamme tilannekatsauksen myös jokaiseen jaoston kokoukseen. Hyvä niin! Tilannekatsaus löytyy esityslistan liitteenä. Jatkossa näihin olisi hyvä lisätä myös selostus varsinaisten peruskorjausten etenemisestä. Lue lisää

louhosEspoonkartanon maille Kulmakorven eteläpuolelle Högbergetiin on suunnitteilla uusi louhos ja puhtaiden maamassojen läjitysalue. Hanke on vasta alkuvaiheessa, käynnissä on ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Hanke on herättänyt suurta huolta lähialueen asukkaissa. Hanketta vastustava adressi on kerännyt lyhyessä ajassa yli 1300 allekirjoitusta. Tämä on ymmärrettävää, onhan kyseessä massiivinen sadan vuoden projekti, joka tuhoaisi maiseman ja alueen luontoarvot. Lue lisää

Tänään vihdoin käsiteltiin muutaman pöytäämisen jälkeen Hanna Kiljusen (kok.) valtuustokysymys koulujen ja päiväkotien väistötilatarpeista ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisystä. Kerroin puheenvuorossani, mitä asian eteen on tila- ja asuntojaostossa tehty.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

haluan kiittää Hanna Kiljusta tärkeästä valtuustokysymyksestä ja virkamiehiä perusteellisesta vastauksesta.

Kuten vastauksesta käy ilmi toimeen on tartuttu, mutta paljon riittää vielä tehtävää. Erityisesti on tehostettu sisäilmaongelmiin puuttumista ja niistä tiedottamista, mutta edelleen tiedonkulussa on parantamisen varaa. Lue lisää

Kaksi kertaa pöydälle jätetty asunto-ohjelma hyväksyttiin vihdoin tänään valtuustossa. Johdin ohjelmaprosessia tila- ja asuntojaoston puheenjohtajan roolissa ja pyrin tekemään sen mahdollisimman avoimesti ja valtuustoryhmiä osallistaen. Valmisteluvaiheessa pidettiin valtuustoseminaari ja loppuvaiheessa etsittiin ryhmien kesken neuvotellen yhteisiä näkemyksiä kaikissa käsittelyvaiheissa.

Valtuustossa äänestettiin Espoon Asuntojen asuntotuotantotavoitteesta. Olimme neuvotelleet realistisen kompromissin asuntotuotantotavoitteen nostamisesta 400 asuntoon seuraavalla MAL-sopimuskaudella. Valtuustossa perussuomalaiset tekivät esityksen määrän nostamisesta 500 asuntoon ja Kokoomus pysymisestä 300 asuntoon. Yllättäen 500 voitti äänestyksessä 300, kun muutama kokoomuslainen lipesi ruodusta. Tämän jälkeen Vihreät äänestivät ryhmänä 500 puolesta, mutta esitys hävisi niukasti äänin 40-35. Kompromissiesitys jäi siis voimaan, mutta lähellä oli määrän kasvattaminen.

Alla puheenvuoroni kokonaisuudessaan.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Hienoa, että pääsemme vihdoin käsittelemään asunto-ohjelmaa.

Asuntopolitiikka on aivan keskeinen kysymys, kun puhutaan Espoon ja koko Helsingin seudun tulevaisuudesta:

– Missä ja miten ihmiset haluavat asua ja missä heillä on varaa asua?
– Miten asuminen, työpaikat ja palvelut saadaan sijoitettua siten, että ihmisten arki sujuu ja kaupunkirakenne on ekologisesti kestävä? Lue lisää

Tiedote 3.6.2014

Tänään julkaistussa yhdeksän kunnan erityisen kuntajakoselvityksen väliraportissa ehdotetaan metropolikaupungin muodostamista. Tämä tarkoittaisi Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Sipoon ja Tuusulan eteläosan liittämistä yhteen.

Espoon Vihreiden valtuustoryhmä näkee edelleen vahvan metropolihallinnon parhaana ratkaisuna Helsingin seudun kilpailukyvyn vahvistamiseen. Jättimäisen kuntaliitoksen väkisin ajamisen sijaan kannattaisi keskittää voimavarat yhteisen seudullisen ratkaisun löytämiseen. Lue lisää