• .

    .

Tila- ja asuntojaoston tämän päiväinen kokous meni lähinnä keskustelun merkeissä. Päätökset tehtiin kaikki esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Kokouksessa kuultiin selostus MAL-seurannasta ja käynnissä olevista MAL-neuvotteluista. Arvio on, että tänä vuonna päästään asetettuun 2500 asunnon tavoitteeseen ja että myös ARA-tuotannon osalta päästäisiin 20% osuuteen. Sen sijaan Espoon asuntojen osalta 300 asunnon tavoitteen saavuttaminen tekee tiukkaa.

MAL-sopimusneuvottelujen osalta valtio on asettamassa kaikille Helsingin seudun kunnille tiukemmat ja sitovat asuntotuotantotavoitteet vastineeksi Länsimetron rahoitukselle. Espoon osalta se tarkoittaisi 25% lisää kaavoitettuja kerrosneliöitä, eli 250 000 k-m2 sijaan 312 500 k-m2. Asuntoja edellytetään syntyvän erityisesti ratojen varteen.

Siirtokelpoisten tilojen osalta käytiin keskustelua siitä, miksi viivästymisiä on tullut ja miten niitä voidaan jatkossa välttää. Yksi keino on puitejärjestelyt, joilla hankintoja voidaan nopeuttaa, kun tarve tulee. Tärkeämpää se, että pystytään ennaltaehkäisemään viime vuoden kaltainen väistötilakierre. Lue lisää

Valtuusto keskusteli tänään jälleen kerran kaupungintalon kohtalosta, kun listalla oli taas yksi asiaa koskeva valtuustoaloite. Myös Hesarin uutisointi lienee kirvoittanut keskustelua, vaikkei päätöksiä tehtykään.

Käytin puheenvuoron, jossa painotin, että kaupungintalon kohtalo on ratkaistava huolellisen valmistelun pohjalta kaavoituksen yhteydessä.

19.4.2010 valtuusto päätti kaupungintalon purkamisesta äänin 42-24. Tuon päätöksen valmistelu on kyseenalaistettu moneen kertaan ja hyvästä syystä. Valmistelu lähti selkeästi purkamisen ehdoilla. Siksi nyt on tärkeää, että päätöksenteon pohjaksi valmistellaan sekä säilyttävä että purkava vaihtoehto siten, että ne ovat toteutuskelpoisia ja niiden vaikutukset ja kustannukset on kokonaisvaltaisesti arvioitu. Lue lisää

Tila- ja asuntojaoston syyskauden ensimmäinen kokous on ensi maanantaina. Tässä lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Päätettäviä asioita on tällä kertaa vähän, mutta keskusteltavaa varmasti riittää. Saamme selostuksen siirtokelpoisten tilojen ja väistökoulujen tilanteesta ja käymme läpi tammi-heinäkuun seurantaraportin.

Investointiohjelma on myös työn alla, mutta sitä ei saatu tässä vaiheessa jaoston käsittelyyn. Valtuustoryhmät neuvottelevat asiasta ensi viikolla.

Kokouksessa kuultavat selostukset

– Siirtokelpoisten tilojen ja väistökoulujen tilannekatsaus
– MAL-aiesopimuksen seuranta

Siirtokelpoisten tilojen osalta liitteenä on 7.8. päivätty tilannekatsaus. Siinä todetaan aiemmin jo uutisoidut valitettavat viivästymiset. Tällä hetkellä valmistumisajat ovat seuraavat: Lue lisää

Tässä raporttia tämän päiväisestä kaupunginhallituksen kokouksesta niiltä osin kuin kokouksessa tehtiin muutoksia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Högnäs, asemakaavan sekä maankäyttösopimusten hyväksyminen, alue 633000, 65. kaupunginosa, Högnäs, (osittain Kv-asia) (Pöydälle 16.6.2014)

Högnäs jäi kesäkuussa pöydälle, jotta ryhmillä oli aikaa paneutua asiaan. Moni olikin käynyt paikan päällä ja lukenut huolella paperit. Eniten keskustelua herätti viimeisestä kaavaehdotuksesta puuttuva ELY-keskuksen lausunto sekä ELYn lausunnon merkitys ylipäänsä.

Valmistelijoiden näkemyksen mukaan ELY-keskuksen edellisestä kaavaehdotuksesta saatu lausunto ei ole kovin kriittinen. Ryhmämme tulkinta on, että lausunto on kriittinen (todetaan muun muassa, ettei yleiskaava ole ollut riittävästi ohjeena asemakaavaa laadittaessa kulttuuriympäristön osalta), eivätkä tehdyt muutokset ole riittäviä, mikä antaa valitusperusteita. Lue lisää

Kaupunginhallituksen syyskausi alkaa maanantaina. Ensimmäisen kokouksen lista on melko kevyt. Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Lainan myöntäminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos anoo Espoon kaupungilta 370 000 euron suuruista lainaa ensihoitopalvelujen käynnistämiseksi Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella.

Jotta toiminnan käynnistäminen heti 2015 alussa olisi mahdollista, täytyy Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehdä kalustehankintoja jo vuoden 2014 aikana. Hankintoja varten ei ole budjetoitu rahaa eikä kuluja sairaanhoitopiiriltä voida laskuttaa ennen sopimuksen voimaantuloa vuonna 2015.

Yhteistoimintasopimus on voimassa 1.1.2015 – 31.1.2017, jonka aikana laina lyhennetään. Lue lisää