• .

    .

Ensi maanantaina taas kaupunginhallitus. Onneksi kevyt lista tällä kertaa, sillä illalla on valtuustoryhmät ja pitkä lista käsiteltävänä siellä. Kaupunginhallituksen lista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Sivistystoimen toimialan sekä lautakuntien ja johtokuntien johtosääntöjen muuttaminen (Kv-asia)

1.8.2014 astuu voimaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, joka vaatii muutoksia johtosääntöihin. Laki koskee perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa olevien oppilaiden/opiskelijoiden oikeutta opiskeluhuoltoon.

Uuden lain mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillisista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille kotipaikasta riippumatta. Perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestämisluvan saaneet opetuksen järjestäjät vastaavat oppilaidensa psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä. Lue lisää

yo-juhla_tapiolasaliMinulla oli tänään ilo ja kunnia pitää juhlapuhe Espoon aikuislukion tämän iltaisessa ylioppilasjuhlassa Tapiolan kulttuurikeskuksen Tapiola-salissa. Juhlan liikuttavin hetki oli, kun nuori mies sai todistuksen ja salista kajahti pienen lapsen ääni ”Hyvä isi!”.

Oma puheeni taisi onnistua, kun jälkeeni puhunut tuore ylioppilas viittasi siihen useamman kerran. Puhuin unelmista ja niiden saavuttamisesta, rohkeudesta tarttua maailman tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kiitin myös opettajia ansiokkaasta ja tuloksellisesta työstä. Espoon aikuislukio ei komeile lukioiden ranking-listan kärjessä, mutta sen arvoa ja onnistumista mitataankin aivan toisin mittarein. Aikuislukion ansiosta moni nuori ja aikuinen pääsee elämässään eteenpäin ja sillä on myös kasvava rooli maahanmuuttajien kouluttamisessa. Lue lisää

Eilen tila- ja asuntojaostossa valtaosa ajasta käytettiin listan ulkopuolisiin asioihin, eli koulukorjauksiin ja väistötiloihin. Edelleen on kehitettävää siinä, että ajankohtaiset ja tärkeät keskustelua ja linjaamista vaativat asiat saadaan virallisiksi lista-asioiksi jolloin ne tulevat julki myös asukkaille ennen ja jälkeen kokouksen.

Tässä asiat, jotka keskusteluttivat tai tehtiin esityksestä poikkeavia pääötksiä. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Rödskogs skolan tilanne

Otimme kokoukseen laillisuusvalvontaan Tilakeskuksen toimitusjohtaja Carl Slätiksen päätöksen sulkea Rödskogs skola 2.6. alkaen sisäilmaongelmien takia.

Käytimme otto-oikeutta ja täydensimme Tilakeskuksen toimitusjohtaja Carl Slätiksen päätöstä ja sen tulkintaa siten, että päiväkoti- ja kesäleiritoiminnan osalta tiloja voidaan käyttää juhannukseen asti. Tämä mahdollistaa lasten kesäleiritoiminnan ja oli helpotus vanhemmille.

Lisäksi edellytimme seuraavia korjaustoimenpiteitä: Rakennuksen ryömintätila alipaineistetaan ja havaittu katon vuotokohta paikataan kiireellisesti. Tämän jälkeen suoritetaan viipymättä sisäilmaohjeen mukainen terveystarkastus, jonka pohjalta määritellään, onko terveyshaitta poistunut. Lue lisää

Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Raportoin niiltä osin, kun kokouksessa tehtiin esityksestä poikkeavia päätöksiä tai käytiin kiinnostavaa keskustelua.

– Vuoden 2014 huhtikuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia)

Kehitys on huolestuttavaa: Verotulokehitys jää ennustetusta ja samaan aikaan riskit toimeentulotuen ja erikoissairaanhoidon budjettien ylityksistä näyttävät realisoituvan. Paljon keskusteltiin työllisyyden parantamisesta, jotta toimeentulotukimenot saataisiin alas. Tästä on valtuutettumme Susanna Rahkonen tehnyt aloitteen. Asia nostettiin vihreiden toimesta myös keskeiseksi tuottavuustoimenpiteeksi. Myös tarkastuslautakunta on kiinnittänyt siihen huomiota. Lue lisää

Tässä huomisen tila- ja asuntojaoton asiat avattuna. Varsinaiset lista-asiat eivät aiheuttane suurta keskustelua. Kouluasiat sen sijaan sitäkin enemmän.

Listalle piti tulla selvitys väistötilojen hankinta-aikataulusta (viiveitä on tammikuiseen päätökseen nähden) sekä Rödskogs skolan tilanne, jonka tiimoilta vanhemmat ovat olleet todella aktiivisia ja svenskarum-lautakunta tehnyt päätöksiä. Joudummen niitä jaostossa puimaan nyt ikävästi ilman pohjaesityksiä.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Kokouksessa kuullaan seuraavat selostukset:

– MAL aiesopimuksen seurannasta (Anne Savolainen)
– Kaupunkien välinen toimitilavuokravertailu (Harri Kivinen)
– Tilakeskuksen toimitilakäsikirja (Carl Slätis)

Nuo ovat työohjelman mukaiset selostukset. Niiden lisäksi on luvattu selostus myöhästyneistä väistökoulutiloista. On todella ikävää, että tammikuussa päätetty aikataulu ei pidä. Erityisen ongelmallinen tilanne on Viherlaakson ja Kirstin koulujen osalta. Vastaukset pitää nyt saada seuraaviin kysymyksiin:

– miten prosessi on kulkenut tajan 20.1. hankintapäätöksen jälkeen?
– missä kohtaa prosessi on viivästynyt?
– koska viivästyminen kävi ilmi?
– missä määrin viivästyminen johtuu omasta toiminnasta, missä määrin toimittajan toimitusvaikeuksista?
– olisiko ollut mahdollista vaihtaa toimittajaa?
– olisiko prosessia voitu nopeuttaa maksamalla enemmän (tällainen tieto kerrottiin jossain vaiheessa ovalalle)? käytettiinkö tätä mahdollisuutta, jos ei niin miksi ei ja kuka siitä päätti? Lue lisää