• .

    .

Ensi maanantaina kaupunginhallituksessa isoimpana asiana lausunto sote-järjestämislaista. Ja henkilökohtaisesti merkittävä asia on pääsy ystävyyskaupunkimatkalle Shanghaihin. Tässä lista avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Osallistujien nimeäminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 20.-21.11.2014

Vielä muutama mattimyöhäinen ilmoittautuu: Nimetään Seppo Huhta ja Veera Ruoho (Finlandiatalon osuuteen).

– Edustajien nimeäminen 26.-30.11.2014 matkalle ystävyyskaupunki Shanghaihin

Ehdotetaan nimettäväksi kh:n puheenjohtajisto. Lisäksi matkaan lähtee kaupunginjohtaja ja johtavia virkamiehiä sekä oppilaitosten ja yritysten edustajia. Lue lisää

Kunnissa on valtavat paineet sisäilmaongelmien riivaamien koulujen ja päiväkotien korjausten kanssa. Maan hallitus tuli apuun, kun opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 35 miljoonan euron edestä avustuksia ongelmakohteiden korjauksiin.

Huomiota kiinnitti se, ettei yhtään espoolaista hanketta löytynyt myönnettyjen avustusten listalta. Esimerkiksi Helsingille avustusta myönnettiin reilu 1,5 me viiteen hankkeeseen ja Vantaalle reilu miljoona neljään hankkeeseen.

Kuitenkin useita peruskorjaushankkeita on Espoossakin käynnissä ja vireillä, ja vielä useampia jonossa. Eikä raha meinaa riittää pienempiin ylläpitokorjauksiin. Lue lisää

Tässä raporttia maanantain kaupunginhallituksesta. Asiat menivät esityksen mukaan. Riskienhallintapolitiikka herätti odotetusti keskustelua. Tässä asiat, joista raportoitavaa, esityslista avattuna löytyy täältä.

– Osallistujien nimeäminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 20.-21.11.2014

Meiltä matkaan lähtevät lisäkseni kaupuninginhallituksen jäsen Jyrki Myllärniemi ja valtuustoryhmän pj. Inka Hopsu.

– Kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikan hyväksyminen

Riskipäällikkö Johanna Kattelus esitteli paperin. Tavoitteena on, että toiminnan onnistumista ja uhkaavia riskejä selvitetään ja hallitaan järjestelmällisemmin. Tarkoitus ei kuitenkaan ole luoda raskasta uutta hallintoa, vaan saada riskienhallinta osaksi jokaisen toimintayksikön normaalia toimintaa. Ei siis tehdä tiedettä, vaan käydään yhdessä läpi toimintojen ja eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Ja erityisen tärkeää on tehdä tämä työ näkyväksi myös päättäjille ja asukkaille, jotta voidaan tehdä päätöksiä riittävän tiedon pohjalta. Lue lisää

Högnäsin kaavaprosessi vietiin eilen kaupungin osalta päätökseen, kun valtuusto hyväksyii kaavan äänin 54-20-1. Sitä ennen esittämäni kaavan palautus uudelleen valmisteltavaksi hävisi äänin 24-49-2.

Kaavaa oli vireillä pitkään ja itsekin osallistuin sen valmisteluun viime kaudella kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Kirjoitin aiheesta laajemmin elokuussa. Näin puhuin valtuustossa:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Olemme päättämässä luonnoltaan erittäin herkän ja ympäristöltään poikkeuksellisen arvokkaan alueen kaavoittamisesta omakotialueeksi.

Kaava-alue rajautuu Bodominjärveen sekä Matalajärven Natura-alueeseen, joka on nykyään osa Nuuksion kansallispuistoa. Linnustoltaan ja kasvistoltaan arvokas Matalajärvi on äärimmäisen huonokuntoinen järvi, jonka kunnossapito vaatii suuria ponnistuksia. Järven valuma-alueen merkittävä lisärakentaminen ei voi olla vaikuttamatta järven tilaan. Järven kuormitus lisääntyisi arvioidun 500 uuden asukkaan myötä väistämättä.
Lue lisää

Tänään käytiin valtuustossa viiden tunnin keskustelu Länsimetron jatkosta. Lukuisten äänestysten jälkeen hankkeen toteutuspäätökset hyväksyttiin lopulta selvin numeroin 64-10-1 (tyhjä).

Vaikka kyse oli rahoituspäätöksistä, oli silti tärkeää käydä avoin keskustelu siitä,  mitä hanke tarkoittaa Espoon tulevaisuuden ja erityisesti talouden kannalta. Kirjoitimme aiheesta myös kannanoton.

Omassa puheenvuorossani nostin nostin esiin kaksi asiaa: Päätöksentekoprosessin ja joukkoliikenteen kehittämisen kokonaisuutena. Lue lisää