• .

    .

Tässä raporttia maanantain kaupunginhallituksesta. Asiat menivät esityksen mukaan. Riskienhallintapolitiikka herätti odotetusti keskustelua. Tässä asiat, joista raportoitavaa, esityslista avattuna löytyy täältä.

– Osallistujien nimeäminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 20.-21.11.2014

Meiltä matkaan lähtevät lisäkseni kaupuninginhallituksen jäsen Jyrki Myllärniemi ja valtuustoryhmän pj. Inka Hopsu.

– Kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikan hyväksyminen

Riskipäällikkö Johanna Kattelus esitteli paperin. Tavoitteena on, että toiminnan onnistumista ja uhkaavia riskejä selvitetään ja hallitaan järjestelmällisemmin. Tarkoitus ei kuitenkaan ole luoda raskasta uutta hallintoa, vaan saada riskienhallinta osaksi jokaisen toimintayksikön normaalia toimintaa. Ei siis tehdä tiedettä, vaan käydään yhdessä läpi toimintojen ja eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Ja erityisen tärkeää on tehdä tämä työ näkyväksi myös päättäjille ja asukkaille, jotta voidaan tehdä päätöksiä riittävän tiedon pohjalta. Lue lisää

Högnäsin kaavaprosessi vietiin eilen kaupungin osalta päätökseen, kun valtuusto hyväksyii kaavan äänin 54-20-1. Sitä ennen esittämäni kaavan palautus uudelleen valmisteltavaksi hävisi äänin 24-49-2.

Kaavaa oli vireillä pitkään ja itsekin osallistuin sen valmisteluun viime kaudella kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Kirjoitin aiheesta laajemmin elokuussa. Näin puhuin valtuustossa:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Olemme päättämässä luonnoltaan erittäin herkän ja ympäristöltään poikkeuksellisen arvokkaan alueen kaavoittamisesta omakotialueeksi.

Kaava-alue rajautuu Bodominjärveen sekä Matalajärven Natura-alueeseen, joka on nykyään osa Nuuksion kansallispuistoa. Linnustoltaan ja kasvistoltaan arvokas Matalajärvi on äärimmäisen huonokuntoinen järvi, jonka kunnossapito vaatii suuria ponnistuksia. Järven valuma-alueen merkittävä lisärakentaminen ei voi olla vaikuttamatta järven tilaan. Järven kuormitus lisääntyisi arvioidun 500 uuden asukkaan myötä väistämättä.
Lue lisää

Tänään käytiin valtuustossa viiden tunnin keskustelu Länsimetron jatkosta. Lukuisten äänestysten jälkeen hankkeen toteutuspäätökset hyväksyttiin lopulta selvin numeroin 64-10-1 (tyhjä).

Vaikka kyse oli rahoituspäätöksistä, oli silti tärkeää käydä avoin keskustelu siitä,  mitä hanke tarkoittaa Espoon tulevaisuuden ja erityisesti talouden kannalta. Kirjoitimme aiheesta myös kannanoton.

Omassa puheenvuorossani nostin nostin esiin kaksi asiaa: Päätöksentekoprosessin ja joukkoliikenteen kehittämisen kokonaisuutena. Lue lisää

Valtuusto päättää huomenna Länsimetron jatkon rahoituksesta. Oikeastaan varsinainen päätös metron jatkamisesta tehtiin 24.2. sillä ehdolla, että valtio osallistuu 30 % osuudella. Kun valtion osuudesta on päätökset, tuodaan valtuustolle nyt päätettäväksi se miten metron jatko toteutetaan ja rahoitetaan.

Miljardi-investointi vaikeina taloudellisina aikoina on ymmärrettävästi herättänyt huolta asukkaissa. Tuleehan maksettavaksi tämän lisäksi myös lainanlyhennykset Matinkylään ulottuvasta metrosta, josta Espoon osuus investointikustannuksista on noin 620 miljoonaa. Onko raha pois palveluista tai koulukorjauksista? Tähän on saatava selkeät vastaukset. Lue lisää

Tässä ensi maanantain kaupunginhallitusasiat avattuna. Onneksi on kevyt lista, kun illalla on valtuusto, jossa agendalla Länsimetron jatkoon liittyvät päätökset. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

 

– Tarkastuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Kv-asia)

Demareiden paikka.

– Valtuustokysymys liikuntatoimen asioiden selvittämisestä ja korjaamisesta (Kv-asia)

Bymanin (sit.) ja 12 muun valtuutetun valtuustokysymys liittyen liikuntatoimesta julkisuudessa esitettyihin väitteisiin, jossa kysytään mihin kiireellisiin kurinpidollisiin ja muihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä asian perusteellisesti selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Vastauksena todetaan, että koska asiakokonaisuuden selvittäminen ja mm. asiaa koskeva sisäinen tarkastus ovat vielä kesken, vastausta ei voida asetetussa määräajassa antaa.
Lue lisää