• .

    .

Tila- ja asuntojaoston syyskauden ensimmäinen kokous on ensi maanantaina. Tässä lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Päätettäviä asioita on tällä kertaa vähän, mutta keskusteltavaa varmasti riittää. Saamme selostuksen siirtokelpoisten tilojen ja väistökoulujen tilanteesta ja käymme läpi tammi-heinäkuun seurantaraportin.

Investointiohjelma on myös työn alla, mutta sitä ei saatu tässä vaiheessa jaoston käsittelyyn. Valtuustoryhmät neuvottelevat asiasta ensi viikolla.

Kokouksessa kuultavat selostukset

– Siirtokelpoisten tilojen ja väistökoulujen tilannekatsaus
– MAL-aiesopimuksen seuranta

Siirtokelpoisten tilojen osalta liitteenä on 7.8. päivätty tilannekatsaus. Siinä todetaan aiemmin jo uutisoidut valitettavat viivästymiset. Tällä hetkellä valmistumisajat ovat seuraavat: Lue lisää

Tässä raporttia tämän päiväisestä kaupunginhallituksen kokouksesta niiltä osin kuin kokouksessa tehtiin muutoksia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Högnäs, asemakaavan sekä maankäyttösopimusten hyväksyminen, alue 633000, 65. kaupunginosa, Högnäs, (osittain Kv-asia) (Pöydälle 16.6.2014)

Högnäs jäi kesäkuussa pöydälle, jotta ryhmillä oli aikaa paneutua asiaan. Moni olikin käynyt paikan päällä ja lukenut huolella paperit. Eniten keskustelua herätti viimeisestä kaavaehdotuksesta puuttuva ELY-keskuksen lausunto sekä ELYn lausunnon merkitys ylipäänsä.

Valmistelijoiden näkemyksen mukaan ELY-keskuksen edellisestä kaavaehdotuksesta saatu lausunto ei ole kovin kriittinen. Ryhmämme tulkinta on, että lausunto on kriittinen (todetaan muun muassa, ettei yleiskaava ole ollut riittävästi ohjeena asemakaavaa laadittaessa kulttuuriympäristön osalta), eivätkä tehdyt muutokset ole riittäviä, mikä antaa valitusperusteita. Lue lisää

Kaupunginhallituksen syyskausi alkaa maanantaina. Ensimmäisen kokouksen lista on melko kevyt. Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Lainan myöntäminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos anoo Espoon kaupungilta 370 000 euron suuruista lainaa ensihoitopalvelujen käynnistämiseksi Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella.

Jotta toiminnan käynnistäminen heti 2015 alussa olisi mahdollista, täytyy Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehdä kalustehankintoja jo vuoden 2014 aikana. Hankintoja varten ei ole budjetoitu rahaa eikä kuluja sairaanhoitopiiriltä voida laskuttaa ennen sopimuksen voimaantuloa vuonna 2015.

Yhteistoimintasopimus on voimassa 1.1.2015 – 31.1.2017, jonka aikana laina lyhennetään. Lue lisää

Högnäs_tuloKävimme eilen kaupunkisuunnittelulautakunnan vpj. Kirsi Louhelaisen kanssa tutustumassa Högnäsin kaava-alueeseen. Kaava jäi kaupunginhallituksessa kesäkuussa pöydälle ja päätöksiä tehtäneen 11.8. kokouksessa.

Högnäs sijaitsee Bodominjärven ja Matalajärven välisellä kannaksella. Se on vanhaa loma-asunto- ja omakotialuetta. Pysyviä asukkaita on noin 40. Suunniteltu pientalokaava yli kymmenkertaistaisi asukasmäärän noin 500 asukkaaseen.

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi ympäristöksi. Matalajärven Natura-alue on nykyisin osa Nuuksion kansallispuistoa. Lue lisää

Länsiväylä 23.7.2014

Länsiväylässä 16.7.2014 kerrottiin Porkkalan suojelun etenemisestä. Hienoa, että kansallispuistohanke on herättänyt niin eduskunnan kuin asukkaiden kiinnostuksen aluetta kohtaan.

Tuleva Porkkalan kansallispuisto sijaitsisi ainakin Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon alueilla ja ulottuisi toivottavasti myös Espoon puolelle. Keväällä Espoon valtuusto näytti hankkeelle vihreää valoa käsitellessään Vihreiden tekemää valtuustoaloitetta. Lue lisää