• .

    .

Tänään kaupunginhallituksessa isoja asioita niin rahallisesti kuin periaatteellisesti. Alla asiat, jotka eivät menneet nuijan kopautuksella. Koko esityslista avattuna löytyy täältä.

– Vuoden 2014 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kv-asia)

Seurantaraportin kohdalla herätti keskustelua sosiaali- ja terveyslautakunnan äänestys siitä, voidaanko vanhuspalveluiden henkilöstömenoista säästää 1 me. Vihreät olivat säästön takana. Vihreä sote-lautakunnan jäsen Pinja Nieminen kuvasi blogissaan hyvin päätöksenteon vaikeutta. Lue lisää

Kaupunginhallituksen kokous taas maanantaina. Isoimpana asiana talousarvion kehys. Luottamushenkilöt pääsivät ensimmäistä kertaa neuvottelemaan kehyksestä, mikä on meidän Vihreiden ansiota! Viime kaudella nostin valtuustoryhmän pj:nä asiaa esiin ja nyt kun meidän Inka Hopsu on valtuuston neuvottelutoimikunnan pj:nä tämän vuoden, hän sai asian toteutumaan.

Neuvotteluja käytiin kaksi päivää. Vaikeita päätöksiä on edessä, mutta niiden tekemistä helpottaa kun taustoista ja lukujen sisällöistä on käyty perusteelliset keskustelut. Neuvotteluissa ei tehty sitovia päätöksiä, vaan ne tehdään kh:ssa ja edelleen valtuustossa. Kaupungin tiedote kehysneuvotteluista löytyy täältä. Lue lisää

Tila- ja asuntojaoston tämän päiväinen kokous meni lähinnä keskustelun merkeissä. Päätökset tehtiin kaikki esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kokouksessa kuultavat selostukset

Kokouksessa kuultiin selostus MAL-seurannasta ja käynnissä olevista MAL-neuvotteluista. Arvio on, että tänä vuonna päästään asetettuun 2500 asunnon tavoitteeseen ja että myös ARA-tuotannon osalta päästäisiin 20% osuuteen. Sen sijaan Espoon asuntojen osalta 300 asunnon tavoitteen saavuttaminen tekee tiukkaa.

MAL-sopimusneuvottelujen osalta valtio on asettamassa kaikille Helsingin seudun kunnille tiukemmat ja sitovat asuntotuotantotavoitteet vastineeksi Länsimetron rahoitukselle. Espoon osalta se tarkoittaisi 25% lisää kaavoitettuja kerrosneliöitä, eli 250 000 k-m2 sijaan 312 500 k-m2. Asuntoja edellytetään syntyvän erityisesti ratojen varteen.

Siirtokelpoisten tilojen osalta käytiin keskustelua siitä, miksi viivästymisiä on tullut ja miten niitä voidaan jatkossa välttää. Yksi keino on puitejärjestelyt, joilla hankintoja voidaan nopeuttaa, kun tarve tulee. Tärkeämpää se, että pystytään ennaltaehkäisemään viime vuoden kaltainen väistötilakierre. Lue lisää

Valtuusto keskusteli tänään jälleen kerran kaupungintalon kohtalosta, kun listalla oli taas yksi asiaa koskeva valtuustoaloite. Myös Hesarin uutisointi lienee kirvoittanut keskustelua, vaikkei päätöksiä tehtykään.

Käytin puheenvuoron, jossa painotin, että kaupungintalon kohtalo on ratkaistava huolellisen valmistelun pohjalta kaavoituksen yhteydessä.

19.4.2010 valtuusto päätti kaupungintalon purkamisesta äänin 42-24. Tuon päätöksen valmistelu on kyseenalaistettu moneen kertaan ja hyvästä syystä. Valmistelu lähti selkeästi purkamisen ehdoilla. Siksi nyt on tärkeää, että päätöksenteon pohjaksi valmistellaan sekä säilyttävä että purkava vaihtoehto siten, että ne ovat toteutuskelpoisia ja niiden vaikutukset ja kustannukset on kokonaisvaltaisesti arvioitu. Lue lisää

Tila- ja asuntojaoston syyskauden ensimmäinen kokous on ensi maanantaina. Tässä lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Päätettäviä asioita on tällä kertaa vähän, mutta keskusteltavaa varmasti riittää. Saamme selostuksen siirtokelpoisten tilojen ja väistökoulujen tilanteesta ja käymme läpi tammi-heinäkuun seurantaraportin.

Investointiohjelma on myös työn alla, mutta sitä ei saatu tässä vaiheessa jaoston käsittelyyn. Valtuustoryhmät neuvottelevat asiasta ensi viikolla.

Kokouksessa kuultavat selostukset

– Siirtokelpoisten tilojen ja väistökoulujen tilannekatsaus
– MAL-aiesopimuksen seuranta

Siirtokelpoisten tilojen osalta liitteenä on 7.8. päivätty tilannekatsaus. Siinä todetaan aiemmin jo uutisoidut valitettavat viivästymiset. Tällä hetkellä valmistumisajat ovat seuraavat: Lue lisää