Eduskuntatyö

 

Kuva: Laura Kotila / Valtioneuvoston kanslia

 

Olen ensimmäisen kauden Vihreä kansanedustaja Espoosta, Uudenmaan vaalipiiristä.

 

Keskeinen työ eduskunnassa tehdään valiokunnissa. Vaikutan tämän kauden seuraavissa valiokunnissa:

 

  • Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja
  • Hallintovaliokunnan jäsen
  • Liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsen

 

Ympäristövaliokunta käsittelee ympäristön- ja luonnonsuojelun lisäksi asumista, kaavoitusta, rakentamista, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä. Isona asiana edessä on muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistus. Hallitusohjelman kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja merkittävät panostukset luonnonsuojeluun antavat hyvän pohjan valiokuntatyöhön.

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa alue- ja paikallishallintoa, poliisi- ja pelastustointa, maahanmuuttokysymyksiä sekä kunta- ja kirkollisasioita. Sote-uudistus ja uusien vaaleilla valittavien maakuntien perustaminen tulee olemaan suuri muutos, joka vaikuttaa merkittävästi kuntien asemaan ja hallinnon rakenteisiin. 

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee muun muassa tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä koskevia asioita sekä postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä. Erityisen tärkeää on saada tällä hallituskaudella nopeat kaupunkien väliset raidehankkeet liikkeelle.

Valiokuntatyön lisäksi teen vaikuttamistyötä omassa eduskuntaryhmässä sekä puhein, kirjoituksin ja valtiopäivätoimin. Muita minulle tärkeitä teemoja ovat muun muassa köyhyyden torjunta, terveyserojen kaventaminen, vanhusten hyvä hoiva, kehitysyhteistyö sekä tasa-arvoinen ja laadukas koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Kuntavaalit 2021

Seuraa Facebookissa

Seuraa Twitterissä

Seuraa Instagramissa