Tiina Elo

Kokemusta. Sinnikkyyttä.
Sydäntä.


Uusimaa

Tiina
Elo

Olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM), kolmannen kauden valtuutettu, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja perheenäiti Espoon Laajalahdesta. Työkseni toimin kunta-asioiden päällikkönä Vihreissä. Olen kokenut tekijä ja rakentava yhteistyökumppani.

Lue lisää >

Tätä tavoittelen

Olen kolmatta kertaa ehdolla eduskuntaan, koska haluan säilyttää maapallon elinkelpoisena ja luonnoltaan rikkaana myös tuleville sukupolville. Ilmastonmuutosta on hillittävä ja ainutlaatuinen luontomme säilytettävä.

Hyvän ympäristön lisäksi haluan turvata hyvinvointiyhteiskuntamme säilymisen. Laadukas koulutus on investointi tulevaisuuteen.  Kestävä tulevaisuus vaatii kestäviä päätöksiä.

 

Tule kampanjaan

Ota yhteyttä:

Tiina, tiina.elo@vihreat.fi, p. 045 261 7447

Kampanjapäällikkö Anu Heikkilä, anu.heikkila@vihreat.fi, p. 050 545 6878

Kestävä tulevaisuus vaatii kestäviä päätöksiä

Kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja ja poistetaan köyhyyttä. Tuetaan ihmisiä työelämän muutoksessa. Tarjotaan ongelmiin apua ajoissa. Turvataan vanhuksille hyvä hoiva. Kannetaan globaalia vastuuta kehitysyhteistyötä lisäämällä. Käytetään luonnonvaroja viisaasti ja ohjataan kulutusta vähemmän ympäristöä kuormittavaan suuntaan.

 

Laadukas koulutus on investointi tulevaisuuteen

Tasa-arvoinen ja laadukas koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin on hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Turvataan varhaiskasvatukseen ja opetukseen riittävä määrä opettajia ja muuta henkilökuntaa. Varmistetaan, että tilat ovat terveelliset ja turvalliset. Tarjotaan oppimisen tukea sitä tarvitseville. Taataan jokaiselle nuorelle toisen asteen koulutuspaikka.

 

Suomi ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijäksi

Ilmaston lämpeneminen voidaan vielä pysäyttää kriittiseen 1,5 asteeseen. Tehdään Suomesta hiilineutraali 2030-luvulla. Kivihiilen, polttoturpeen ja polttoöljyn käytöstä on luovuttava 2020-luvun aikana ja maakaasusta 2030-luvulla. Lisätään raideliikennettä ja parannetaan joukkoliikennettä. Käännetään ilmastokriisin ratkaisemisen kilpailukyvyksi, uusiksi innovaatioiksi ja työpaikoiksi.

 

Ainutlaatuinen luontomme on säilytettävä tuleville sukupolville

Kasvatetaan metsien ja maaperän hiilinieluja. Suojellaan arvokkaat metsät, suot ja vesistöt. Vaalitaan lähiluontoa virkistyksen lähteenä. Suomen uhanalaisista lajeista kolmannes asuu metsissä. Niiden pelastaminen vaatii suojelualueiden laajentamista erityisesti Etelä-Suomessa. Soidensuojeluohjelma on viimein toteutettava. Turpeen käyttö energiantuotannossa on ajettava alas ensi vuosikymmenellä.

 

Lue lisää blogista, miksi olen vaaleissa ehdolla  >

Seuraa Facebookissa

Seuraa Twitterissä

Seuraa Instagramissa