En rättvis ekonomi – ren natur

Tiina-Elo-vaakaheader-12-2014

MÅLSÄTTNINGARNA

I EN RÄTTVIS EKONOMI avskaffar man fattigdomen. Småinkomsttagare beskattas lindrigare, föroreningar strängare. Beskattningen gynnar rättvis handel och ren, hälsosam mat. Ren teknologi, såsom intelligenta transportsystem och små vindkraftverk skapar 30 000 nya arbetsplatser.

Mera smidighet i FAMILJERNAS VARDAG. Föräldraledigheten fördelas flexibelt mellan föräldrarna. Deltidsarbete stöds medan barnet är under skolåldern. Basinkomst ger trygghet åt snuttjobbare samt åt företagare. I den offentliga service-arbeten fokuserar man på prevention i stället för även dyrare korrektiva åtgärder. Man prutar inte på undervisningens eller dagvårdens kvalitet.

REN NATUR och rekreationsområden finns i alla bostadsområden. Det gröna bältet, som omger huvudstadsregionen från Sibboskogarna till Noux och Porkala, bevaras och i Porkala grundas en nationalpark. Skogar, våtmarker och Östersjön skyddas.

ARBETSRESORNA går snabbt och rent, när man bygger ett täckande nät för bantrafik i hela Nyland: Västmetron, Pisara-banan, banspår till Lojo, Nummela och Östersundom. Strandbanan och Hangö-Hyvingebanan utnyttjas bättre.

Tiina Elo syksyllä 2014

TIINA

 • 44 år, agroforstmagister, miljöexpert.
 • Arbetar som första viceordförande i Esbos stadsstyrelse.
 • 13 års erfarenhet som påverkare: kommunal ekonomi, stadsplanering, miljöärenden.
 • Ivrig cyklist. Aktiv anhängare av rättvis handel.
 • Till familjen hör en dotter i gymnasiet och en man som är en erkänd ornitolog.

Tiina-Elo-vaakaheader-12-2014-v2

RESULTAT

Jag har i 13 år verkat aktivt i arbete med kommunens ekonomi, stadsplanering och miljöfrågor, bl.a. har jag

 • krävt öppenhet i beslutsfattandet, fått dokument publicerade och ökat invånarnas möjligheter att påverka.
 • försvarat små närbibliotek och skolor.
 • krävt att skolor och daghem med inneluftsproblem snabbt skall repareras, få trygga tillfälliga utrymmen, och att informationen sköts snabbt och öppet till alla berörda
 • försvarat närliggande natur och gröna förbindelseleder, motsatt mig gnagandet på Esbos centralpark, skyddat fågelvåtmarkerna i Finnå, och krävt närskogsområden åt invånarna.
 • krävt nolltolerans för den gråa ekonomin.
 • krävt skäligt prissatta bostäder och mera hyresbostäder.
 • tagit initiativ till att formulera principer för höghusbyggande.
 • krävt skälig prissättning för kollektiv trafik och bättre tvärtrafikslösningar.
 • främjat cykeltrafik.
 • främjat rättvis handel, och medverkat till att göra Esbo till den Rättvis Handelns Stad.