Vem är jag?

 

Jag är en riksdagsledamot från Nyland, och detta är min första period. Jag är  agroforstmagister till min utbildning, med miljövård som huvudämne. I Esbo har jag verkat som stadsfullmäktig sedan 2009.

Jag är med i politiken för att jag vill bibehålla jorden som livskraftig och mångsidig till sin natur även för kommande generationer. Klimatförändringen bör bekämpas och vår unika natur skyddas. Förutom miljön, jag vill också säkra att vårt välfärdssamhälle bibehålls. En högkvalitativ utbildning är en investering för framtiden. En hållbar framtid kräver hållbara beslut.  

 

Utbildning, arbete och förtroendeuppdrag

 

Innan mitt arbete som riksdagsledamot verkade jag inom De Gröna som chef för kommunala ärenden, och i Esbo som första viceordförande i stadsstyrelsen. Jag har verkat som stadsfullmäktig i Esbo sedan år 2009.

I mina förtroendeuppdrag har jag fokuserat bl.a. på miljö- och naturvård, klimatfrågor, stadsplanering, hållbar rörlighet, bostadspolitik, inomhusluftproblem samt god administration och öppenhet i beslutsfattandet.

 

Familj och fritidsintressen

 

Min familj består av min man och min dotter, som studerar motionsbiologi vid Jyväskylä universitet. På min fritid motionerar jag aktivt, och jag cyklar året runt. Jag älskar skogsnatur och trivs på vår stuga vid veckosluten. Jag är vegan och blir glad av nya inhemska vegealternativ i mataffärer.

Jag njuter av kultur och av att läsa. Nu och då går jag på teatern, bio och utställningar. Jag har tid för läsning i synnerhet under semestrarna. 

 

 

Riksdagsarbetet

 

I riksdagen görs det centrala jobbet i utskotten. Under denna period verkar jag i tre utskott:

  • Viceordförande i miljöutskottet
  • Ledamot i förvaltningsutskottet
  • Suppleant i trafik- och kommunikationsutskottet

 

Utöver utskottsarbetet utför jag påverkningsatbete i min egen riksdagsgrupp såväl med tal, skriverier och parlamentarisk atktivitet. Några temor som är viktiga för mig är bekämpning av fattigdom, minskande av skillnaderna i hälsovården, god vård för åldringar, utvecklingssamarbete samt jämbördig och högkvalitativ utbildning från småbarnsfostran till högskoleutbildning.