En rättvis ekonomi – ren natur

 

Tiina Elo – 408 – Nyland – De Gröna

 

Detta strävar jag till

Jag är tredje gången kandidat i riksdagsvalet, ty jag vill bibehålla vår planet som livskraftig och rik till sin natur också för kommande generationer. Klimatförändringen måste begränsas och vår unika natur skyddas. Förutom en god miljö vill jag säkra bevarandet av vårt välfärdssamhälle. En högkvalitativ utbildning är en investering i framtiden. En hållbar framtid kräver hållbara beslut.

En hållbar framtid kräver hållbara beslut.

Skillnaderna i tillgången till hälsovård måste minskas och fattigdom begränsas. Vi skall stöda människor när arbetslivet förändras. Åldringar skall garanteras god vård. Vi skall bära globalt ansvar genom att öka utvecklingssamarbete. Naturresurser skall utnyttjas klokt och konsumtionen styras i en riktning som mindre belastar miljön.

Högkvalitativ utbildning är en investering i framtiden

En jämlik och högkvalitativ utbildning ända från småbarnsfostran till högskolorna är grunden för vårt välfärdssamhälle. Vi skall säkra tillräckliga lärar- och andra personalresurser för småbarnsfostran och utbildningen. Vi skall också säkra att utrymmena är hälsosamma och trygga. Vi skall erbjuda stöd åt dem som det behöver. Alla unga bör tryggas en utbildningsplats på andragradsnivå.

Finland som banbrytare för kampen mot klimatförändringen

Klimatuppvärmningen kan ännu begränsas till den kritiska nivån 1,5 grad. Vi skall göra Finland kolneutralt på 2030-talet. Användningen av stenkol, bränntorv och brännolja måste upphöra under 2020-talet och jordgasanvändningen under 2030-talet. Spårtrafiken skall ökas och kollektivtrafiken förbättras. Vi skall vända lösningen av klimatkrisen till en konkurrensförmån, till nya innovationer och arbetstillfällen.

Vår unika natur måste bevaras för följande generationer

Skogarnas och markernas kolsänka måste ökas. Värdefulla skogar, kärr och vattendrag bör skyddas. Närnaturen bör bevaras som en källa till rekreation. En tredjedel av Finlands hotade arter bor i skogarna. För att rädda dem krävs, att skyddsområdena utvidgas, speciellt i södra Finland. Programmet för att skydda våtmarkerna måste äntligen verkställas. Användningen av torv som energikälla måste dras ner under nästa decennium.

 

Utbildning, arbete och förtorendeuppdrag

Jag är expert i miljöfrågor, en erfaren kommunal beslutsfattare och en aktiv samfundsaktör. Jag arbetar på deltid som 1. viceordförande i min hemstads, Esbos, stadsstyrelse. Mitt huvudjobb är att vara chef för kommunalärenden i De Gröna.

Familj och hobbyn

Min familj består av min man och min dotter, som studerar gymnastikvetenskap i Jyväskylä. På min fritid är jag en aktiv motionär och jag cyklar året runt. Jag älskar skogsnaturen och trivs under veckosluten på stugan. Jag är vegan och gläds över de nya inhemska vegealternativen på mataffärernas hyllor. Jag njuter av kultur och av att läsa. En av mina favoritförfattare är Haruki Murakami.