Kuntavaalit 2021

Luonto ja ilmasto, hyvinvointi ja koulutus, sekä päätöksenteon avoimuus ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuudet. Näihin olen keskittynyt työssäni kaupunginvaltuutettuna.

Olen vaikuttanut valtuustossa vihreämmän Espoon puolesta jo 12 vuotta, joista kuusi vuotta kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajana. Äänelläsi voin jatkaa tätä työtä. Alla teemat joihin haluan keskittyä tulevalla valtuustokaudella.

Kerron myös mielelläni lisää sekä keskustelen kanssasi vihreän Espoon kehittämisestä. Ota yhteyttä tiina.elo@vihreat.fi, p. 045 261 7447 tai tule mukaan seuraavaan tapahtumaani. Löydät tulevat tapahtumat Facebook-sivultani.

 

1. LUONTO, ILMASTO JA KESTÄVÄ TALOUS

Espoosta lähiluonnon vaalimisen kärkikaupunki

Lähiluonto kuuluu kaikille. Samalla kun rakennamme uusia asuntoja niitä tarvitseville, on meidän pidettävä huoli, että lähiluontoa ja virkistysalueita säilyy kaikilla asuinalueilla. Haluan, että jatkossakin jokaisella espoolaisella on lyhyt matka luontoon. Koronakevät on osoittanut, kuinka suuri merkitys lähiluonnolla on ihmisten hyvinvoinnille. Vihreiden aloitteesta Espoon keskuspuiston laajentamisen selvittämiselle saatiin valtuuston yksimielinen tuki (kirjoitus aiheesta).

Tavoitteeni ovat:

 • luontotyön sisällyttäminen kaupunkikehityksen keskiöön: tehdään monimuotoisesta luonnosta kaupungin elinvoimaisuutta lisäävä vahvuus

 • Espoon keskuspuiston, lähimetsien ja viheryhteyksien säilyttäminen tiivistyvässä kaupungissa

 • uusien luonnon monimuotoisuutta lisäävien ratkaisujen vieminen mahdollisimman nopeasti käytäntöön (Työkalupakki kaupungeille)

 

Espoosta ilmastoratkaisujen edelläkävijä

Suurilla kaupungeilla on tärkeä rooli ilmastopäästöjen vähentämisessä sekä ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tällä kaudella saimme Espoolle kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Haluan, että Espoo ottaa vielä vahvemmin edelläkävijän rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Tavoitteeni ovat:

 • sen varmistaminen, että kunnianhimoiselle ilmastotyölle on riittävät edellytykset ja että ilmastotoimet sisältyvät kattavasti kaupungin suunnitelmiin

 • kaupungin hankintojen vähäpäästöisyyden, materiaalitehokkuuden ja vastuullisuuden edistäminen

 • vähäpäästöisen elämän tekeminen helpoksi asukkaille esimerkiksi tarjoamalla vaihtoehtoja kestävään liikkumiseen ja energiaratkaisuihin

 

Kestävä kasvu luo työpaikkoja

Vihreän Espoon elinvoimaisuus syntyy vireästä ja monipuolisesta yritystoiminnasta sekä tiiviistä yhteistyöstä korkeakoulujen kanssa. Kaupunki voi investoinneillaan ja ostopäätöksillään edistää puhtaan teknologian ja kiertotalouden ratkaisuja, jotka toimivat samalla espoolaisyritysten vientituotteina maailmalla. Erityisesti koronakriisin keskellä ja sen jälkeen on tärkeää elvyttää ja tasapainottaa taloutta viisaasti vahvistaen sitä, mikä Espoossa on hyvää ja ainutlaatuista.

Tavoitteeni seuraavaksi:

 • yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden kiertotalousratkaisujen mahdollistaminen ja vauhdittaminen

 • paikallisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja tiiviimpi yhteistyö uusien työpaikkojen luomiseksi

 • moniammatillisen yhteistyön kehittäminen pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorten auttamiseksi työelämään

 

Kestävä liikkuminen helpoksi kaikille

Haluan, että joukkoliikenne, kävely ja pyöräily ovat houkuttelevia vaihtoehtoja yhä useammalle espoolaiselle. Joukkoliikenteen palvelutaso ja kohtuulliset lippujen hinnat on turvattava. Sujuvat ja turvalliset pyörätiet sekä turvalliset pyöräparkit joukkoliikenteen asemilla ja pysäkeillä kannustavat arkiliikuntaan ja mahdollistavat pyöräilyn yhä useammalle.

Tavoitteeni ovat:

 • pyöräteiden ja -parkkien rakentamisen vauhdittaminen sekä pyöräteiden talvikunnossapidon edistäminen

 • kaupunkipyöräverkoston asteittainen laajentaminen kaikkiin aluekeskuksiin ja kaupunkipyörien ympärivuotisen käytön mahdollistaminen

 • toimivan, mahdollisimman päästöttömän joukkoliikenteen varmistaminen niin, että matka-ajat pysyvät kohtuullisina

 

2. KOULUTUS JA HYVINVOINTI

Laadukasta opetusta ja varhaiskasvatusta terveellisissä tiloissa

Haluan, että jokaisella espoolaisella lapsella ja nuorella on asuinalueestaan ja lähtökohdistaan riippumatta mahdollisuus tasa-arvoiseen oppimiseen turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä. Minulle on tärkeää, että lapset voivat kulkea kouluun turvallisesti kävellen tai pyörällä. Siksi olen puolustanut muun muassa Pohjois-Espoon lähikouluja (ohessa yksi kirjoitukseni aiheesta). Arki sujuu, kun palvelut ovat lähellä.

Tavoitteeni ovat:

 • terveellisten ja turvallisten tilojen varmistaminen kaikille kouluille ja päiväkodeille

 • varhaiskasvatuksen ja opetuksen pienten ryhmäkokojen turvaaminen ja erityistuen tarjoaminen sitä tarvitseville

 • koulujen ja päiväkotien henkilökunnan jaksamisen tukeminen

 

Pidetään huoli jokaisen hyvinvoinnista

Tarpeita vastaava koti ja viihtyisä asuinympäristö ovat tärkeitä ihmisen onnellisuudelle. Haluan, että Espoo on kaupunki, jossa kavennetaan määrätietoisesti hyvinvointi- ja terveyseroja ja poistetaan köyhyyttä. On varmistettava, että jokainen saa tarvitsemaansa apua ja tukea mutkattomasti ja matalalla kynnyksellä. Jokaiselle vanhukselle on turvattava hyvä hoiva.

Tavoitteeni ovat:

 • asuinalueiden eriytymisen ehkäiseminen ja lähiöiden viihtyisyyden parantaminen

 • lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen satsaamalla monipuolisiin perhepalveluihin ja kotiin tuotavaan apuun

 • kodinomaisten asuinpaikkojen turvaaminen vanhuksille, kun kotona olo ei enää ole inhimillinen vaihtoehto

 

Lisää kaupunkikulttuuria ja matalan kynnyksen harrastustiloja

Haluan, että kaikilla on mahdollisuus nauttia taiteesta ja kulttuurista. Se onnistuu, kun kulttuuria on tarjolla kaikissa kaupunkikeskuksissa. On tärkeää, että tapahtumien järjestäminen on helppoa, ja taide- ja kultturialan toimijoilla on käytössään edullisia tiloja. Vihreä Espoo myös arvostaa historiaansa. Haluan turvata vanhojen, arvokkaiden rakennusten säilymisen.

Tavoitteeni ovat:

 • lähikirjastojen säilyttäminen asukkaiden olohuoneina

 • Träskändan kartanon ja Karhusaaren huvilamiljöön kunnostaminen kuntalaisille avoimeen käyttöön

 • taiteen edistäminen julkisessa rakentamisessa ja katutilassa

 

3. PÄÄTÖKSENTEON AVOIMUUS JA ASUKKAIDEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

Parempaa päätöksentekoa ja asukkaat mukaan

Kaupunki on olemassa asukkaitaan varten. Haluan, että kaikilla on mahdollisuus olla mukana  suunnittelemassa ja tekemässä viihtyisää kaupunkia. Tätä olen edistänyt muun muassa Osallistuva Espoo -ryhmän varapuheenjohtajana (lue lisää ajankohtaisesta työstä blogistani).

Tavoitteeni seuraavaksi:

 • asukkaiden suorien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

 • lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen

 • pormestarimallin saaminen vihdoin myös Espooseen

Kuntavaalit 2021

Seuraa Facebookissa

Seuraa Twitterissä

Seuraa Instagramissa