• .

    .

Valtuusto-ohjelmaa valmisteltiin kevään ajan johdollani tila- ja asuntojaostossa. Tänään ohjelma oli valtuuston käsittelyssä. Ohessa pitämäni puhe.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

asunto-ohjelmaa työstettiin kevään ajan yhdessä viranhaltijoiden ja valtuustoryhmien kesken ja saavutimme neuvotteluissa varsin tasapainoisen kokonaisuuden.

Kiitos valtuustoryhmille ja neuvottelijoille aktiivisuudesta ja asuntopäällikkö Anne Savolaiselle huolellisesta valmistelusta.

Asunto-ohjelman tavoitteena on varmistaa, että saavutamme Espoolle asetetut asuntotuotantotavoitteet ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Kaupunki kasvaa kestävästi, kun uusia asuntoja rakennetaan joukkoliikenteen kannalta hyvin saavutettaville alueille. Lue lisää

Huomenna on kaupuunginhallituksen ylimääräinen kokous, jossa käsitellään kehys ja veroprosentit. Nämä jätettiin pöydälle kaksi viikkoa sitten ryhmien välisiä neuvotteluja varten. Myös valtuusto käsittelee nämä asiat jo huomisessa kokouksessaan.

Kehyksen yhteydessä hyväksytään poikkeuksellisesti myös toimitilainvestointiohjelma seuraavalle 12 vuodelle. Aiemmin investointiohjelma on käsitelty osana talousarviota, jolloin sen yksityiskohtaiseen läpikäymiseen ei ole ollut aikaa. Valtuusto halusi ottaa vahvemmin haltuun ja ohjata tilainvestointeja, jotta koulut ja päiväkodit saadaan viimein kuntoon.

Toimitilainvestointiohjelmasta käytiin ryhmien väliset tiukat neuvottelut, joita johti ansiokkaasti vihreiden ryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu. Tiedotteemme neuvottelutuloksesta löytyy täältä. Lue lisää

Kokouksessa päätettiin Espoon liittymisestä YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkien verkostoon ja kestävän kehityksen tavoitteiden tutkimus- ja johtajuusohjelmaan vuosina 2018-2025. Talousarvion kehyksesät saatiin esittely pohjustamaan perjantaina alkavia ryhmien välisiä neuvotteluja.

Pidän tärkeänä myös sitä, että vahvistimme teknisen toimen johtajan tekemän päätöksen asiantuntijapalvelun hankinnasta Covenant of Mayors for Climate and Energy -mallin mukaisen Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman valmisteluun.

Alla tarkempaa raporttia päätöksistä. Esityslista avattuna löytyy täältä.
Lue lisää

Maanantaina kaupunginhallituksen kokouksessa suurimpina asioina talousarvion kehys, veroprosentit sekä toimitilainvestointiohjelma 2019-2030. Nämä jäävät ryhmien välisiä neuvotteluja varten pöydälle.

Lisäksi listalla on mm. poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta, osavuosikatsaus sekä Espoon liittyminen YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkien verkostoon ja kestävän kehityksen tavoitteiden tutkimus- ja johtajuusohjelmaan vuosina 2018-2025.

Listalta löytyy myös viimeksi pöydälle jätetty aloite Urhea-toiminnasta sekä siihen liittyvä Mari Anthonin (vihr) valtuustokysymys koulupäivien päättymisestä keskiviikkoisin klo 14.00.

Sen sijaan toistaiseksi listalla ei näy samoin viimeksi pöydälle jätettyä asiantuntijapalvelun hankintaa Covenant of Mayors for Climate and Energy -mallin mukaisen Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman valmistelua varten. Kyse on 32 000 euron hankinnasta, joka on kaupungin ilmastotyön kannalta tärkeä ja hyvin perusteltu, eikä sitä pidä enää pitkittää. Esimerkiksi Turku ja Helsinki ovat jo vastaavat suunnitelmansa tehneet. Risto Nevanlinna (vihr.) ja Inka Hopsu jättivät viime valtuuston kokouksessa valtuustokysymyksen Espoon hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisesta.

Ohessa lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Tila- ja asuntojaoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa lista-asiat hyväksyttiin esityksen mukaan ja sen lisäksi käytiin hyvää keskustelua osavuosikatsauksen ja kuultujen selostusten tiimoilta.

Jupperin koululle tilattiin nopeasti siirtokelpoista väistötilaa, kun tutkimukset osoittivat, ettei nykyistä koulurakennusta kannata enää korjata. Siirtokelpoinen koulu tilattiin suoraan Parmacolta varastotuotteena, jolloin rakennuksen kokoon ei tässä kohtaa voitu vaikuttaa.

Nostin kokouksessa esiin koulun johtokunnan huolen tilojen riittävyydestä. Nyt on tärkeää, että Tilapalvelut selvittää pikaisesti yhdessä sivistystoimen kanssa väistötilojen riittävyyden ja vaihtoehdot tarvittavan lisätilan järjestämiseksi. Uuden pysyvän koulurakennuksen aikataulusta päätetään investointiohjelman yhteydessä. Kaupunginjohtajan esitys tulee julki torstaina kaupunginhallituksen listan mukana. Ryhmien väliset neuvottelut alkavat pe 31.8.

Alla vielä napakka raportti kokousasioista. Esityslista avattuna löytyy täältä. Lue lisää