• .

    .

Käsittelemme kokouksessa valtuustoaloitetta puurakentamisen edistämiseksi. Espooseen hankitut siirtokelpoiset koulut ja päiväkodit ovat rakenteiltaan pääosin puurakenteisia. Kuvassa oleva Karhusuon koulun vaihe 1 on viimeisimpiä puurakenteisia pysyviä kohteita.

Maanantaina on syyskauden ensimmäinen tila- ja asuntojaoston kokous. Tällä kertaa melko lyhyt lista, mutta keskusteltavaa kokouksessa varmasti riittää.

Perkkaanpuiston sisäilmaongelmaisen ja huonokuntoisen päiväkodin tilalle saadaan siirtokelpoinen rakennus. Ajankohtaisten sisäilma-asioiden lisäksi saadaan selostus käynnissä olevien elinkaarihankkeiden tilanteesta (Kirstin koulu, Viherlaakson koulu ja lukio, Laajalahden koulu ja Tuomarilan koulu).

Aloitteeseen puurakentamisen käytöstä tulevissa rakennushankkeissa on harmillisen niukka vastaus. Puurakentamisen edistäminen on kirjattu toimenpiteeksi strategiaan sekä Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjelmasuunnitelman.

Viranhaltijapäätöksissä päätös vuokrata Helinä Rautavaaran museolle tilat Entressestä.

Alla kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lue lisää

Kokous sujui varsin sujuvasti. Asunto-ohjelma hyväksyttiin ilman äänestyksiä. Perusteellinen neuvotteluprosessi tuotti siis toivotun tuloksen. Urhea-asia jäi pöydälle samoin asiantuntijapalvelun hankinta kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman valmisteluun.

Alla raportti kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Lue lisää

Vihreiden kaupunginhallitusryhmä syyskauden aloituskokouksessa. Haastamme kaikki mukaan kävelemään kehitysmaiden naisille ammatteja sunnuntaina 9.9.

Kuntapolitiikan kesätauko on takana ja maanantaina on kaupunginhallituksen syyskauden ensimmäinen kokous. Listalla mm. asunto-ohjelma, jota on pohjustettu johdollani tila- ja asuntojaostossa.

Valtuustoaloitteissa ja kysymyksissä vihreiden ryhmässä keskustelua on herättänyt yläkoulujen Urhea-hankkeen laajentaminen kaikkia yläkoululaisia koskevaksi ”elämäntapa-akatemiaksi”, jolla yritetään tarjota kaikille yläkouluikäisille mahdollisuus harrastaa keskiviikkoiltapäivisin klo 14.30-17 välillä.

Pääsemme keskustelemaan myös ilmastotavoitteen ”Espoo on hiilineutraali 2030 mennessä” saavuttamisesta, kun listalla on hankintapäätös asiantuntijatuen hankkimiseksi Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman valmistelua varten. Lue lisää

Kevätkauden viimeinen kaupunginhallituksen kokous sujui ilman suuria vääntöjä. Länsikorkeen kaavaa täsmennettiin rakennusten suojelumerkinnän osalta. Tällä haluttiin varmistaa Oravannahkatorin liikekiinteistön uudistamisen mahdollisuus, toki arvokas miljöö ja sen suojeluarvot huomioiden. Leikkipuistojen osalta todettiin, että ne säilyvät, vaikka siirtyvät kortteleiden hallintaan.

Ylimääräisenä asiana käsiteltiin otto-oikeudella opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös koskien iltapäivähoidon järjestäjien avustuksia. Päätettiin, että sopimukset tehdään vanhoilla sopimusehdoilla siten, että niissä huomioidaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päättämät periaatteet sekä EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Alla tehdyt päätökset tarkemmin. Esityslista avattuna löytyy täältä. Lue lisää

TIla- ja asuntojaoston kevään viimeinen kokous saatu päätökseen. Kuvassa kanssani sihteeri Riitta-Liisa Kammonen ja kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.Kevätkauden viimeinen kokous oli todella työteliäs, mutta saatiin päätöksiä tehtyä. Hyväksyttiin osaltamme asunto-ohjelma, kirjattiin jaoston näkemykset investointiohjelmasta ja tehtiin päätökset Tietotie 6:n ja Kivimiehen koulun toisen vaiheen vuokraamisesta sekä Aarnivalkean siirtokelpoisen tyyppikoulun rakentamisesta nykyisen koulun pihalle. Alla tarkempaa raporttia. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kiitos kaikille asioita kommentoineille ja palautetta antaneille. Yhteistyöllä saadaan aikaan parempia päätöksiä. Lue lisää