Tiedote 20.3.2011 Tuja Brax, Tiina Elo ja Mari Puoskari Nuuksiossa: Ruuhka-Suomen viheralueet on turvattava metropolikaavalla Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on esittänyt Helsingin seudulle yhteistä metropolikaavaa. Aloite on tärkeä myös seudullisesti kattavan ja ekologisesti laadukkaan viherverkoston turvaamiseksi. – Maakuntakaava on liian yleispiirteinen turvatakseen pääkaupunkiseudun viheryhteyksien ja viheralueiden säilymisen maankäyttöpaineiden kasvaessa. Kuntien omat yleiskaavat taas eivät turvaa viheryhteyksien säilymistä yli kuntarajojen. Metropolikaavan keskeiseksi suojelukohteeksi on otettava pääkaupunkiseutua ympäröivä viherkehä, vaatii Espoon vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Elo.