Tiina Elo, kansanedustaja

Eduskuntatyö

Olen toisen kauden Vihreä kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Keskeinen työ eduskunnassa tehdään valiokunnissa. Olen tällä kaudella maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen. Edellisellä kaudella olen toiminut ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana, hallintovaliokunnan jäsenenä sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenenä. Näistä lisää alla.

Valiokuntatyön lisäksi teen vaikuttamistyötä omassa eduskuntaryhmässä sekä puhein, kirjoituksin ja valtiopäivätoimin. Olen keskittynyt työssäni erityisesti ratkaisujen löytämiseen luontokadon ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, jotta meillä olisi edessämme kestävä tulevaisuus. Muita minulle tärkeitä teemoja ovat tasa-arvoinen ja laadukas koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, terveyserojen kaventaminen, köyhyyden torjunta, vanhusten hyvä hoiva sekä kehitysyhteistyö.

Saat säännöllisiä kuulumisia käytännön eduskuntatyöstä tilaamalla uutiskirjeeni. Löydät esimerkkejä vaikuttamistyöstä myös blogin puolelta sekä seuraamalla minua sosiaalisessa mediassa.

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee ympäristön- ja luonnonsuojelun lisäksi asumista, kaavoitusta, rakentamista, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä. Merkittäviä tällä kaudella käsittelyssä olleita aiheita ovat olleet muun muassa tärkeät lakihankkeet: maankäyttö- ja rakennuslain, luonnonsuojelulain ja kaivoslain uudistus. Hallitusohjelman kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja merkittävät panostukset luonnonsuojeluun ovat antaneet hyvän pohjan valiokuntatyöhön.

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa alue- ja paikallishallintoa, poliisi- ja pelastustointa, raja- ja maahanmuuttokysymyksiä sekä kunta- ja kirkollisasioita. Sote-uudistus ja uusien vaaleilla valittavien hyvinvointialueiden perustaminen on ollut valtava muutos, joka vaikuttaa merkittävästi kuntien asemaan ja hallinnon rakenteisiin.

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee muun muassa tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä koskevia asioita sekä postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä. Valiokunnassa olemme tehneet työtä erityisesti pyöräilyn ja joukkoliikenteen puolesta.

Seuraa somessa