Tiina Elo, Vihreä kansanedustaja Uudeltamaalta

Riksdagsvalet 2023:
För naturen och en hållbar framtid

Vi lever genom ett stort hållbarhetsgenombrott i samhället. Arbetet med att hitta lösningar för att stoppa minskningen av biologisk mångfald och klimatförändring ska fortsätta kompromisslöst och baserat på den bästa tillgängliga informationen. De åtgärder som redan vidtagits har inte bara lett till en renare miljö, utan också till utvecklingen av vår industri och tillväxten av konkurrenskraft och kunnande.

Samtidigt måste vi se till att den gröna omställningen är rättvis så att alla förblir delaktiga. En hållbar framtid byggs på högklassig barnuppfostran, utbildning och forskning. 

Nu behöver vi beslutsfattare som ser på framtiden och fokuserar på att planeten hålls livskraftig även för framtida generationer.

Jag vill fortsätta arbeta mot dessa mål – för det behöver jag ditt stöd!

Vem är jag?

Jag är riksdagsledamot, vice ordförande i miljönämnden och ett erfaret kommunalråd från Esbo. Jag är känd som en ihärdig arbetare och en konstruktiv samarbetspartner. Jag är vegan och cyklar året runt. Min familj består av en vuxen dotter och en fågelälskande make. Jag söker sinnesro från naturen, träning och läsning.

Jag är engagerad i politiken för att jag vill hålla jorden livskraftig och naturens biologisk mångfald även för framtida generationer. Klimatförändringen måste bekämpas och vår unika natur måste skyddas. Förutom en välmående miljö vill jag säkra bevarandet av vårt välfärdssamhälle. Utbildning är en investering i framtiden. En hållbar framtid kräver hållbara beslut.

Utbildning, arbete och förtroendeuppdrag

Jag är riksdagsledamot från Nyland. Jag har en magisterexamen i jord- och skogsbruksvetenskap med miljövård som huvudämne. Före riksdagen arbetade jag som chef för kommunala ärenden för de Gröna, och i Esbo som första viceordförande i stadsstyrelsen. Jag har verkat som stadsfullmäktige i Esbo sedan år 2009.

I mina förtroendeuppdrag har jag fokuserat bl.a. på miljö- och naturvård, klimatfrågor, stadsplanering, hållbar rörlighet, bostadspolitik, inomhusluftproblem samt god administration och öppenhet i beslutsfattandet.

Riksdagsarbetet

I riksdagen görs det centrala jobbet i utskotten. Under denna period verkar jag i tre utskott: vice ordförande i miljöutskottet, ledamot i förvaltningsutskottet och suppleant i trafik- och kommunikationsutskottet.

Utöver utskottsarbete påverkar jag i min egen riksdagsgrupp samt genom tal, skrifter och riksdagsverksamhet. Jag är fokuserad på att hitta lösningar för att stoppa minskningen av biologisk mångfald och klimatförändring, så att vi har en hållbar framtid framför oss. Andra teman som är viktiga för mig är likvärdig och högklassig utbildning från förskoleutbildning till universitet, minskning av hälsoskillnader, bekämpning av fattigdom, god äldreomsorg och utvecklingssamarbete.

Du kan följa mitt riksdagsarbete genom att prenumerera på mitt nyhetsbrev och följa mig på sociala medier.

Tiina Elo, Vihreä kansanedustaja Uudeltamaalta

Följ mig på sociala medier