Tiina Elo | Rohkea avoimuuden puolustaja

Kokouksessa päätettiin kaikki asiat esityksen mukaan. Keskustelua herättivät selostukset Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta sekä Espoon koulujen rakentamisesta projektiyhtiömallilla. Lisäksi käytiin läpi päätöksentekoprosessi koskien paljon julkisuutta saanutta Saunalahden koulun rehtorin irtisanomista....

Tässä tiivis raportti kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Nostin ylimääräisenä asiana esiin Tietotie 6:n lukiokäyttöön vuokrattujen tilojen laajuuden suhteessa nykyisiin tiloihin. Jaosto teki esityksestäni ja varapj. Diana Ponkkalan (kok) kannattamana seuraavan...

Tila- ja asuntojaostossa käsittelyssä on mm. Tilapalveluiden esitys talousarvioksi ja taloussuunnielmaksi sekä jaoston loppuvuoden työohjelman hyväksyminen. Vastaus puurakentamisen edistämistä koskevaan aloitteeseen on nyt huomattavasti parantunut. Esittelijä poisti asian viime kokouksessa listalta,...

Huomisen kaupunginhallituksen listalla on mm. Omnian perussopimuksen muuttaminen (vastataan ammatillisen koulutuksen muutoksiin), elokuun kuukausiraportti (taloustilanteen kehityksessä ei mitään yllättäviä käänteitä) sekä selostus koulurakentamisen projektiyhtiömallista ja tilannekatsaus Pohjois-Espoon osayleiskaavasta. Lista-asioiden lisäksi käsitellään...

Tässä tiivis raportti maanantain kaupunginhallituksesta, jossa käsiteltiin talousarvion kehys ja toimitilainvestointiohjelma sekä veroprosentit, jotka jätettiin ryhmien neuvotteluja varten pöydälle. Valtuusto käsitteli asiat loppuun maanantai-iltana. Maltillinen 0,25%-yksikön veronkorotusesitys, jossa vihreiden ryhmä oli...

Valtuusto-ohjelmaa valmisteltiin kevään ajan johdollani tila- ja asuntojaostossa. Tänään ohjelma oli valtuuston käsittelyssä. Ohessa pitämäni puhe. *   *   * Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, asunto-ohjelmaa työstettiin kevään ajan yhdessä viranhaltijoiden ja valtuustoryhmien...

Huomenna on kaupuunginhallituksen ylimääräinen kokous, jossa käsitellään kehys ja veroprosentit. Nämä jätettiin pöydälle kaksi viikkoa sitten ryhmien välisiä neuvotteluja varten. Myös valtuusto käsittelee nämä asiat jo huomisessa kokouksessaan. Kehyksen yhteydessä hyväksytään...

Kokouksessa päätettiin Espoon liittymisestä YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkien verkostoon ja kestävän kehityksen tavoitteiden tutkimus- ja johtajuusohjelmaan vuosina 2018-2025. Talousarvion kehyksesät saatiin esittely pohjustamaan perjantaina alkavia ryhmien välisiä neuvotteluja. Pidän tärkeänä myös...

Maanantaina kaupunginhallituksen kokouksessa suurimpina asioina talousarvion kehys, veroprosentit sekä toimitilainvestointiohjelma 2019-2030. Nämä jäävät ryhmien välisiä neuvotteluja varten pöydälle. Lisäksi listalla on mm. poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta, osavuosikatsaus sekä Espoon liittyminen YK:n kestävän...

Tila- ja asuntojaoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa lista-asiat hyväksyttiin esityksen mukaan ja sen lisäksi käytiin hyvää keskustelua osavuosikatsauksen ja kuultujen selostusten tiimoilta. Jupperin koululle tilattiin nopeasti siirtokelpoista väistötilaa, kun tutkimukset osoittivat, ettei...