(Julkaistu Länsiväylässä 11.5.2008) Vuonna 2010 Espoossa on päiväkoteja, joille hankitaan vain uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä. Kirjastojen ja uimahallien aulassa kerrotaan paljonko rakennus kuluttaa energiaa. Kaikissa kouluissa tarjotaan kerran viikossa kestävistä elintarvikkeista koostettu ateria.

Otteita Vihreiden kunnallisvaaliohjelmasta? Ei, vaan suosituksia ympäristöministeriön asettaman työryhmän ehdotuksesta kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi.

Ympäristölautakunta käsitteli työryhmän ehdotusta kokouksessaan 17.4. ja suositteli sen huomioon ottamista Espoon kaupungin hankintaohjeen seuraavan päivityksen yhteydessä. Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupungin hankintaohjeen päivitystä kiirehditään kestävien hankintojen edistämiseksi.

Ehdotuksessa kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi on keskitytty sähkön, palveluiden, rakennusten, energiaa käyttävien tuotteiden ja elintarvikkeiden hankintaan. Ne ovat volyymiltaan suurimmat tuoteryhmät ja niissä hankintojen ympäristövaikutukset ovat merkittävimmät.

Espoon on syytä tarttua ehdotuksen tavoitteisiin ja suosituksiin tosissaan. Vastuullinen kaupunki tuntee hankintojensa
ympäristövaikutukset ja näyttää esimerkkiä muille julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille. Hankintojen aiheuttamaa ilmastovaikutusta, jätemäärää ja ympäristön kemikalisoitumista on pienennettävä kaikin keinoin. Hankinnoilla on myös edistettävä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristömyötäisiä innovaatioita.

Tuotteiden ympäristönäkökohdat ovat nousemassa tärkeiksi hankintaperusteiksi julkisissa hankinnoissa. Espoon hankintatoimessa on linjattu, että hankinnat tehdään ammattimaisesti, avoimesti sekä ekologisesti ja eettisesti vastuullisesti. Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi tarjoaa hyvät eväät hankintojen ympäristövaikutusten
pienentämiseen.

Tiina Elo
Varavaltuutettu, ympäristölautakunnan varajäsen (vihr.)