(Julkaistu Helsingin Sanomissa 20.8.2008) Espoossa etsitään sopivaa paikkaa jätevedenpuhdistamolle. Nykyisen jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on jäämässä riittämättömäksi, joten Espoon veden on joko laajennettava nykyistä Suomenojan puhdistamoa tai rakennettava uusi.

Kaupunki on suunnitellut nykyisen puhdistamon korvaamista uudella, kallioon louhittavalla puhdistamolla ja sille on etsitty paikkaa useissa asukastyöpajoissa. Puhdistamohankkeesta tehty ympäristövaikutusten arviointi on kuntalaisten nähtävillä 2.10. saakka. Kaikki neljä kalliopuhdistamovaihtoehtoa ovat herättäneet vastustusta – ja ihan syystä: Etelä-Espoon tiivistyessä jäljellä olevat virkistysalueet ovat asukkaille korvaamattoman arvokkaita.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan Suomenojan arvokkaan lintukosteikon ja viheralueiden kannalta paras vaihtoehto on Suomenojan nykyisen puhdistamon laajentaminen. Jos puhdistamo päätetään siirtää pois Suomenojalta, tullaan alue epäilemättä rakentamaan raskaasti. Vaikka asuinrakentaminen ei ulottuisikaan kosteikolle asti, se heikentäisi linnuston pesimäpaikkoja, ja tuskin asukkaiden yhteiselo suuren naurulokkiyhdyskunnan kanssa sujuisi ongelmitta.

Puhdistamoratkaisun yhteydessä Suomenojan kosteikko on myös suojeltava. Kosteikolta on tavattu noin 300 lintulajia, joukossa useita uhanalaisia lajeja. Se on erittäin suosittu ulkoilukohde ja soveltuu loistavasti myös opetuskäyttöön. Arvoistaan huolimatta alue on jäänyt suojelematta siihen kohdistuneiden rakentamispaineiden takia.

Kun huomioidaan investointi- ja käyttökustannukset, tulee Suomenojan vaihtoehto hieman kalliimmaksi kuin kalliovaihtoehdot. Luonnonsuojelun ja viheralueiden kannalta jätevedenpuhdistamon säilyttäminen Suomenojalla on kuitenkin paras ratkaisu. Arvokas lintulahti säilyy, ja myös vaihtoehtoiset rakentamiskohteet jäävät asukkaiden virkistyskäyttöön.

Hinta ei saa olla puhdistamovaihtoehtoa valittaessa ainoa ja ratkaiseva tekijä, onhan kyse luonto- ja virkistysarvojen säilyttämisestä yhä tiivistyvässä Espoossa.

Sirpa Hertell
teknisen lautakunnan puheenjohtaja (vihr.)

Tiina Elo
ympäristölautakunnan varajäsen (vihr.)