(Julkaistu Länsiväylässä 3.10.2008) Riittävä liikunta edistää meistä jokaisen hyvinvointia ja terveyttä. Kaupungin kannattaa panostaa kaiken ikäisten liikunnallisen elämäntavan tukemiseen, koska se auttaa hallitsemaan sosiaali- ja terveysmenoja tulevaisuudessa.

Jotta liikuntaharrastukset olisivat kaikkien ulottuvilla, on niiden oltava kohtuuhintaisia ja helposti saavutettavia. Tarvitsemme eri puolille Espoota monipuoliseen harrastamiseen innostavia maksuttomia tai edullisia liikuntapaikkoja. En tarkoita kalliita ja energiasyöppöjä sisälaskettelukeskuksia tai hiihtoputkia, vaan tavallisia kuntosaleja, uimahalleja, urheilukenttiä, skeittiramppeja ja kiipeilytelineitä. Myös koulujen liikuntasaleja on aktiivisesti tarjottava iltaisin paitsi seurojen, myös asukkaiden käyttöön.

Seurat tekevät todella arvokasta ja tärkeää työtä liikuttaessaan tavallisia lapsia, nuoria ja aikuisia tavoitteellisesti heidän oma taitotasonsa huomioiden, mutta ilman kilpailuhenkeä. Tällaiselle kaikille avoimelle seuratoiminnalle on varmistettava riittävä kaupungin tuki, jotta harrastusmaksut pysyvät kohtuullisina.

Erityisen tärkeää on juurruttaa liikunnallinen elämäntapa lapsiin. Perheellämme on kokemusta seurojen järjestämästä uimakoulusta, yleisurheilusta sekä joukkuevoimistelusta, jotka kaikki ovat olleet hyvin järjestettyjä ja mieluisia harrastuksia.

Seurojen avustusten jaossa on huomioitava myös tyttöjen ja poikien harrastusten tasapuolinen kohtelu. On varmistettava, että tyttöjen suosimat harrastukset saavat yhtä paljon tukea ja saman verran tiloja käyttöönsä kuin poikien lajit.
Toimivassa ja viihtyisässä kaupungissa myös arkiympäristö tukee liikunnallisuutta. Lähipalvelut mahdollistavat asioiden hoitamisen jalan tai pyörällä. Kattavat kevyen liikenteen reitit kannustavat hyötyliikuntaan pitemmilläkin matkoilla.
Espoon on tarjottava monipuoliset ja edulliset harrastusmahdollisuudet lähellä kotia niin lapsille, nuorille kuin varttuneemmillekin.
Tiina Elo
varavaltuutettu (vihr.)