(Julkaistu Länsiväylässä 17.10.2008) Keskuspuisto on eteläisen Espoon vihreä henkireikä, jota tuhannet ihmiset käyttävät lenkki-, sieni-, suunnistus- ja retkeilymaastonaan. Laajalla metsäalueella on merkitystä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Kaupunkisuunnittelussa Keskuspuistoa on tavattu kohdella rakennusmaan varastona, jota on pala palalta nakerrettu. Lähivuosina katoaa metsiä Puolarmetsän sairaalan ympäriltä sekä Suurpellon liepeiltä. Lännempänä halkaisee Finnoontie uuden asvalttiarven puiston halki. Myös Keskuspuiston ja Nuuksion väliset elintärkeät ekologiset käytävät ovat kaventumassa.

Espoon eteläosien yleiskaava on poliittinen kompromissi. Vaikka viheralueet on siinä pääosin säilytetty, on Keskuspuiston reunoilta varattu lisäalueita rakentamiselle. Yleiskaava on kuitenkin nimensä mukaisesti vasta yleissuunnitelma. Se ei velvoita rakentamaan eikä määrää rakentamisen yksityiskohtia.

Tarkemman kaavoituksen yhteydessä tehdään aina perusteelliset luontoselvitykset. Onneksi, sillä muun muassa liito-oravien ja lepakoiden esiintymiä ei vielä tunneta riittävästi alueilla, jotka on kaavaan merkitty rakennettavaksi. Tietyissä tapauksissa laki turvaa luontoarvojen säilyttämisen, mutta joiltain osin niiden huomiointi on poliittisen tahdon varassa.

Nykyistä suurempi osa Keskuspuistoa on saatava suojelun piiriin. Luonnonsuojelullisesti arvokasta metsää on esimerkiksi Majkärrin ja Ritvan metsän ympäristössä sekä Harmaakallion pohjoispuolella. Suojelualueita voitaisiin laajentaa erityisesti kaupungin omistamille maille.

Kaavoituksen tarkentuessa haluamme turvata Keskuspuiston virkistys- ja luontoarvot. Työ Keskuspuiston puolesta jatkuu tulevalla valtuustokaudella.

Markku Hannula
Olarin vihreiden puheenjohtaja

Tiina Elo
varavaltuutettu (vihr.)