Ensi maanantaina on uuden valtuuston ensimmäinen kokous. Pääsemme heti päättämään isosta asiasta: pääkaupunkiseudun vesihuollon yhdistämisestä YTV:n alaisuuteen. Kannatan.

Veden pumppaus Päijänteestä koteihimme ja sieltä edelleen viemäriputkia pitkin jätevedenpuhdistamolle ja Itämereen on toimintaa, jossa seutukunnan voimat kannattaa yhdistää. YTV on kuntayhtymä, joten omaisuus jää siinä mukana olevien kuntien haltuun. Emme siis ole myymässä pois omaa vesilaitosta.

Sopimuksen mukaan uusi organisaatio kohtelee tasapuolisesti kaikkia jäsenkuntia. Tärkeää on myös se, että kaavoituksen kautta päätösvalta Espoon alueelle rakennettavista putkista ja puhdistamoista jää Espoolle. Päätämme siis viime kädessä  itse niin uuden jätevedenpuhdistamon sijainnista kuin vanhojen asuinalueiden vesiputkien rakentamisjärjestyksestä.

Vesilaitosten yhdistäminen on tärkeä ja järkevä osa pääkaupunkiseudun kuntien välistä yhteistyötä. Vaikka kannatan yhteistyötä, olen huolestunut demokratian ja avoimuuden toteutumisesta tai oikeastaan toteutumattomuudesta nykyisessä yhteistyömallissa.

Pääkaupunkiseudun  maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä pitäisi päättää koko seudun näkökulmasta suorilla vaaleilla valitussa seutuvaltuustossa.