Eilien oli uuden kaupunkisuunnittelulautakunnan ensimmäinen kokous. Ennen kokousta virkamiehet perehdyttivät meitä kaavoituksen saloihin. Kilokaupalla paperia saatiin kotiläksyksi… Ja opiskelu jatkuu ensi viikolla.

Valtaosa lautakunnan jäsenistä on uusia, joten yhdessä saamme opiskella niin sisältöjä kuin menettelytapojakin. Näin varapuheenjohtajan roolikaan ei tunnu liian haastavalta, vaikkei lautakuntakokemusta juuri olekaan. Kokenut puheenjohtaja Markku Markkula on panostanut hienosti lautakunnan sisäänajoon.

Kiinnostavimpana asiana esityslistalla oli Högnäsin alueen asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet. Asia jätettiin pöydälle, mutta kävimme kuitenkin pitkän ja antoisan keskustelun virkamiesten esittelyn pohjalta.

Alue on kulttuurimaisemaltaan arvokas ja luonnoltaan rikas kannas Bodomin ja Matalajärven välissä. Rakentaminen on tehtävä pieteetillä, jotta maisema ja arvokkaat luontokohteet säilyvät.

Lisäksi erityishuomion vaatii Matalajärven natura-alue. Matalajärven suojeluyhdistys on tehnyt paljon arvokasta työtä ja järvelle on laadittu kunnostussuunnitelma.  Kaikessa järven valuma-alueella tapahtuvassa toiminnassa on järven suojelun oltava ykkösprioriteetti.

Sinänsä Högnäsin kaavoittaminen on järkevää. Alueelle ei saa poikkeuslupia, eli nyt vakituiset ja loma-asukkaat joutuvat odottamaan rakennustoiveidensa kanssa. Maltillinen lisärakentaminen on perusteltua siitäkin syystä, että alueelle on rakennettu vesi- ja viemäriverkko.

Keskeisinä kaavoituksen lähtökohtina tulee olla mahdollisimman kevyt ja maisemaan sopiva rakentaminen, Natura-alueen kuormituksen minimointi sekä paikallisesti arvokkaiden luontokohteiden suojelu.

Lisäksi olisi selvitettävä, miten alueesta saataisiin mahdollisimman energiatehokas: Talojen lämmityksessä olisi fiksua käyttää uusiutuvia energialähteitä, esimerkiksi maalämpöä, ja tehdä taloista mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia.

On myös huolehdittava siitä, että kevyen liikenteen yhteydet Järvenperän palveluihin ovat toimivat. Ekaluokkalainenkin voi pyöräillä kouluun 1,5 km:n matkan, jos reitti on turvallinen.