Eilen oli kolmas uuden kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous. Lautakunta on saanut kiitettävästi perehdytystä, joten toimintatavat alkavat vähitellen hahmottua. Mutta paljon riittää vielä haltuun otettavaa niin asioissa kuin vaikuttamisen keinoissakin!

Tärkeimpänä asiana listalla oli kahdesti pöydälle jätetty Högnäsin asemakaavan lähtökohtien ja tavoitteiden hyväksyminen.

Lautakunta kävi viime lauantaina tutustumassa alueeseen paikanpäällä ja tapaamassa asukkaita. Käynti oli avartava ja vakuutti meistä monet siitä, että on alue on todellakin herkkä niin luonnoltaan kuin maisemiltaankin. Herkkyyttä lisää vielä viereinen Matalajärven natura-alue. Järven kuormitusta on saatava olennaisesti vähennettyä, eikä tiivis asutus ihan lähelle tehtävää ainakaan helpota!

Toin kokouksessa vahvasti esiin sen, että kaavaehdotuksen on oltava kevyempi kuin valmisteluaineiston suunnitelmat. Päätöksessään lautakunta evästi yksimielisesti kaavoitustyötä tarkentamalla pohjaesityksen tavoitteita (tarkat sanamuodot löytyvät pöytäkirjasta).

Kirjasimme päätökseen, että Högnäsin kannas on erityisen arvokas luontoalue, jolla rakentaminen tulee sovittaa tarkoin luonnonympäristöön. Etelän alavilla mailla rakennustehokkuus voi olla hieman korkeampi kuin herkällä kannaksella. Tiet haluamme pääosin kevytpinnotteisiksi. Paciuksentien varteen on tarpeen rakentaa kevyen liikenteen väylä. Lisäksi on selvitettävä, hoituisiko liikenne ilman uutta Soittoraittia.
Lisäksi totesimme, että asemakaavan perusteena on oltava nykyinen tonttijako ja asukkaiden tasapuolinen kohtelu.

Kirjasimme, että on selvitettävä voidaanko venevalkamia laajentaa nykyisestä, jotta ne palvelisivat kasvavaa asukasmäärää. Uimarantaa tai muuta yleistä rantaa ei lautakunnan näkemyksen mukaan kaava-alueella tarvita.

Erityisen tärkeä on mielestäni pohjaesityksessäkin ollut tavoite: Natura-alue merkitään luonnonsuojelualueeksi ja kaavaluonnoksen vaikutukset Natura-alueeseen arvioidaan. Matalajärvi on niin arvokas ja haavoittuva, että kaikki sen valuma-alueella tapahtuva toiminta pitää tehdä varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa tulevassa keskustelutilaisuudessa sekä muistutuksia jättämällä. Lautakunta antoi selkeän evästyksen rakentamisen keventämiseen ja ympäristön parempaan huomioimiseen.