Maanantain valtuuston kokous kesti seitsemän tuntia. Puhetta riitti niin säästöistä, Espoonkruunusta kuin tuottavuusohjelmastakin.

Vihreiden ryhmä oli säästöissä yksimielisesti neuvottelutoimikunnan tuloksen takana. Olihan tulos neuvoteltu vihreiden Nina Knaapilan johdolla. Kaupunginjohtajan esitykseen nähden leikkauksia kohtuullistettiin. Nyt lautakuntien haasteena on tehdä säästöt niin, että ne vaikuttavat mahdollisimman vähän kuntalaisten palveluihin. Vihreänä kädenjälkenä voidaan pitää sitä, että ympäristökeskuksen sinänsä vaatimattomista resursseista ei leikattu.

Espoonkruunu puhutti paljon. Kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja, vihreiden Sirpa Hertell oli tehnyt paljon töitä asukkaiden näkemysten huomioimiseksi. Sirpan esityksestä päätettiin, ettei asukkaiden alueneuvostoja lakkauteta. Uskon, että Espoonkruunun ongelmien ratkomista jatketaan asukkaiden kanssa yhdessä konsernijaoston ohjauksessa. On hyvä, että perusteellinen keskustelu käytiin valtuustotasolla.

Kun päästiin tuottavuusohjelman käsittelyyn, oli kello jo puoli kaksitoista. Vihreät olivat neuvottelutoimikunnan esityksen takana. Pj. Nina Knaapila oli neuvotellut ansiokkaasti mukaan vihreitä tavoitteita energiatehokkaista tomintatavoista ja ympäristöpolitiikan toteuttamisesta. Erityisesti rakentamisessa saadaan säästöä energiatehokkuutta parantamalla.

*   *   *

Keräsin valtuuston kokouksessa nimiä valtuustoaloitteeseen palmuöljydieselin vaihtamisesta kestäviin biopolttoaineisiin.34 kollegaa laittoi nimensä alle!

Aloitteessa esitetään, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla bussiliikenteessä luovutaan palmuöljydieselin käytöstä ja selvitetään mahdollisuudet käyttää kokonaisympäristövaikutuksiltaan fossiilisia polttoaineita parempia liikenteen biopolttoaineita.

YTV:llä on käynnissä kaksivuotinen kokeilu, jossa Neste Oilin biodieseliä käytetään bussien polttoaineena. Sitä voi tankata myös Nesteen huoltoasemilla.

Neste Oil on kehittänyt kiistatta hienon tuotantoprosessin biodieselin valmistukseen. Valitettavasti se on kuitenkin valinnut biodieselinsä raaka-aineeksi kestämättömän palmuöljyn.

Palmuöljyn tuotanto plantaaseilla aiheuttaa kasvihuonepäästöjä sekä laajoja ekologisia ja sosiaalisia ongelmia, kuten luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ja alkuperäiskansojen elinympäristön tuhoutumista.

Biopolttoaineiden tuotannossa koko ketjun on oltava ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä. Raaka-aineena tulisi käyttää puupohjaista jätettä, elintarviketeollisuuden jätettä, biojätettä sekä puhdistamolietteitä. Näin tehdään jo mm. Ruotsissa, miksei Suomessa?

Meidän on kannettava vastuu siitä, että hoidamme ilmastostrategian mukaiset päästövähennykset liikenteen osalta sosiaalisesti ja ekologisesti kestävillä tavoilla.  Yli puolet Espoon valtuuston jäsenistä oli tässä asiassa kanssamme samaa mieltä.