Kunnallispolitiikan syyskausi alkoi kaupunkisuunnittelulautakunnan maanantaisella matkalla Valkeakosken asuntomessuille. Messujen yksi painopiste oli energiatehokas rakentaminen. Näytillä oli muutama passiivitalo ja useampi matalaenergiatalo.

Energiatehokas rakentaminen ei ole enää mitään avaruustiedettä, vaan vastuullista ja pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Nyt pitäisi löytää keinot siihen, miten valtaosa espoolaisista uudis- ja korjausrakentajista saadaan valitsemaan eneergiatehokkaita vaihtoehtoja.

Tänään lautakunnan kokouksessa keskustelimme mm. ilmastovaikutusten paremmasta huomioimisesta kaavoituksessa. maankäytön ja liikenteen ilmastovaikutusten huomiointi sisältyy Espoon ilmastostrategian toimenpideohjelmaan vuosille 2009-11. Lautakunta päätti ohjeistaa toimenpideohjelman toteutusta syksyllä laadittavan kaavoitusohjelman yhteydessä.

Sanoista tekoihin siis!