Eilisessä valtuuston kokouksessa eniten puhuttivat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen sekä biopolttoaineet.

Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan valtuustokausittain suunnitelman lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Nyt hyväksytty suunnitelma on perusteellinen ja kattava. Suurin huoli kohdistuikin siihen, mistä rahat sen toteuttamiseen.

Suunnitelmassa korostetaan ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen merkitystä. Kuitenkin ennaltaehkäisevä työ on juuri sitä, josta on helppo säästää, vaikka se kostautuukin myöhemmin. Huostaanotto on aina äärimmäinen ja kallis ratkaisu.

Biopolttoaineista keskusteltiin, kun valtuusto sai vastauksen 6.4. jättämääni aloitteeseen palmuöljyn vaihtamiseksi kestävämpiin polttoaineisiin pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä. Valtuusto toivoi yksimielisesti, että nykyisen kokeilun päätyttyä v. 2011 arvioidaan uudelleen mahdollisuudet käyttää vain biopolttoaineita, joiden raaka-aineena ei ole käytetty trooppisella sademetsävyöhykkeellä tuotettuja raaka-aineita.

Puhuin siitä, että ei ole eettisesti eikä ympäristön kannalta kestävää, että meidän kasvava liikkumisen tarpeemme tyydytetään tuottamalla polttoainetta sademetsiä hävittämällä ja paikallisten ihmisten elinolosuhteita tuhoamalla.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitsemme fossiilisia polttoaineita korvaavia vaihtoehtoja, mutta olennaista on keskittyä liikkumistarpeen vähentämiseen sekä raaka-aineiden tuottamiseen sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Sademetsiä raivataan kiihtyvällä vauhdilla kaikkialla trooppisissa maissa. YK:n ympäristöjärjestö UNEP:in ennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä lähes kaikki Indonesian alavien maiden sademetsät on hakattu. IPCC:n (hallitusten välinen ilmastopaneeli) mukaan maailman kasvihuonekaasupäästöistä viidennes aiheutuu sademetsien hakkuista.

Green Peacen kampanja on herättänyt tärkeää periaatteellista keskustelua, joka luo toivottavasti osaltaan painetta ponnistella entistäkin aktiivisemmin korvaavien kestävien raaka-aineiden saamiseksi markkinoille.