Nyt on poliittisen urani toistaiseksi kovin vääntö takana! Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti tänään yksimielisesti pitkällisten neuvottelujen jälkeen esittää kaupunginhallitukselle, että Hista-Siikajärvi-Nupuri osayleiskaavaehdotus laitetaan nähtäville. Päätös tarkoitti, että Histan kaavoitus nytkähti askeleen eteenpäin – mutta harkitun sellaisen.

Olen päätöksen takana, koska se sisälsi vihreille keskeiset kynnyskysymykset:

1. Alue toteutetaan niin, että liikenne perustuu alusta alkaen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen
2. Alueen merkittävä rakentuminen alkaa vasta 2020-luvulla ja sekin edellyttäen, että länsiradan toteuttamisesta on tehty päätös
3. Histasta tehdään kestävän kehityksen edelläkävijäalue
4. Alueelle tehdään kaupunkisuunnittelulautakunnan ohjauksessa kehittämissuunnitelma ja asemakaavoituksesta päätetään vasta kun mm. radan toteutumisesta on riittävä tieto.
5. Osayleiskaava-alueen ja Nuuksion Natura-alueen välille määritellään Uudenmaan ympäristökeskuksen edellyttämä puskurivyöhyke

Jos olisin saanut yksin päättää, olisin vielä lykännyt Histan kaavoitusta. Näen Histan kyllä tulevaisuuden rakentamisreservinä, mutta nyt tarmo pitäisi laittaa eteläisen Espoon tiivistämiseen, jotta saisimme asuntoja ja työpaikkoja jo olemassa olevan ydyskuntarakenteen yhteyteen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Ja länsirataa kiireisempiä raidehankkeita ovat kaupunkirata Espoon keskukseen, Raide-Jokeri sekä länsimetron jatkaminen Kivenlahteen.

Toisaalta Histan osayleiskaavaa on veivattu niin pitkään, että oli järkevää laittaa se eteenpäin. Lautakunnan päätöksessä osoitimme kuitenkin selvästi, että osayleiskaavoituksella ei ole kiire.

Histan on siis määrä rakentua tulevaisuudessa uudenlaiseksi ekokaupungiksi junaradan varteen. Samalla edellytämme kuitenkin, että alueen poikki kulkevat toimivat viherkäytävät ja että Nuuksio säilyy erämaisena myös tuleville sukupolville. Koska kaupunki omistaa Histan alueella merkittävästi maata, voimme päättäjinä olla vaikuttamassa siihen, millaiseksi alue aikanaan rakentuu.

Lautakunnan yksimielinen Hista-päätös osoittaa, että päättäjät ovat nyt sitoutuneet Histan edistämisen reunaehtoihin. Pidän sitä työvoittona.