Teimme tänään kaupunkisuunnittelulautakunnassa tärkeitä linjauspäätöksiä hyväksymällä lautakuntasopimuksen ja  Espoon kaavoitusohjelman 2010-2013. Kaavoitusohjelma menee vielä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Lautakuntasopimus on kuusisivuinen paperi, jossa on lautakunnan keskeiset linjaukset kuluvalle kaudelle. Se on  kompromissi, mutta mukana on vihreille tärkeitä asioita, kuten ilmastonmuutoksen torjunta, energiatehokkuus, kaupunkirakenteen tiivistäminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle sekä pyöräilyreitistön kehittämisohjelma.

Kaavoitusohjelma puolestaan kattaa tulevien vuosien keskeiset kaavoituskohteet sekä yleiskaavoituksen ja liikennesuunnittelun painopisteet. Lautakunnassa käsittelimme ohjelmaa perusteellisesti ja teimme virkamiesten esitykseen lukuisia muutoksia.

Itselleni vaikein osa kokonaisuutta oli Velskolan kaavoituksen käynnistäminen. Alue on aivan natura- ja virkistysalueiden kainalossa erillään yhdyskuntarakenteesta. Korkeintaan sinne voi ajatella kevyttä täydennysrakentamista olemassa olevan asutuksen yhteyteen. Yleiskaavan viheralueille ei pidä mennä.

Lautakunnassa meillä on vahva tahtotila ohjata Espoon kehittymistä. Sitä varten päätimme laatia koko Espoon maankäytön tavoitetilaa v. 2030 kuvaavan vision.  Raidehankkeiden kokonaisuuden hahmottamiseksi ja priorisoimiseksi laaditaan raidevisio.

Itse korostin kovasti ilmastonmuutoksen torjunnan systemaattista edistämistä kaavoituksen keinoin. Se kirjattiinkin sekä lautakuntasopimukseen että kaavoitusohjelmaan.

Viheralueista kaavoitusohjelmassa todetaan, että vuoden 2010 aikana tehdään seudullisten  ja keskeisten paikallisten ekologisten viheryhteyksien nykytilan ja kehittämisedellytysten selvitys.

Kaavoituksen painopiste tulee lähivuosina olemaan eteläisessä Espoossa tulevien metroasemien ympäristössä. Vastapainona kaavoitetaan harkitusti paikkoja myös pientaloille Pohjois-Espooseen. Ja Histan kehittämissuunnitelma käynnistyy lautakunnan aiemman päätöksen mukaisesti. Aikataulun ratkaisee se, miten Länsiradan suunnittelu etenee.

Kaikenkaikkiaan lautakuntasopimuksen ja kaavoitusohjelman hyväksymisprosessi oli raskas mutta opettavainen. Ei meillä lautakunnassa hommat lopu, sen verran kiivaasti Espoota rakennetaan. Mutta parhaamme teemme, että Espoossa olisi hyvä asua, ja paikasta toiseen pääsisi muullakin pelillä kuin omalla autolla.