Valtuusto päätti eilen äänin 45 – 22 siirtää jätevedenpuhdistamon Blominmäkeen. Vihreiden ryhmän niukka enemmistö oli Blominmäen kannalla. Itse äänestin Suomenojan puolesta, vaikka saimmekin kaupunginhallituksessa Blominmäkivaihtoehtoon selviä parannuksia.

Päätös tulee teettämään valtavasti työtä kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Puhdistamon siirtäminen Blominmäkeen edellyttää maakuntakaavan ja yleiskaavan muutosta sekä alueen asemakaavoitusta. Valmista pitäisi olla jo 2014. Haasteena on, että alue on osa keskeistä maakunnallista viheryhteyttä Keskuspuiston ja Nuuksion välillä. Valtuuston päätöksellä tämä yhteys turvataan. Se ei kuitenkaan tule olemaan helppoa, kun alueelle sovitellaan lisäksi mm. Länsirataa, ja Kehä III:kin kulkee sen halki.

Töitä riittää myös Suomenojan alueen kaavoituksessa. Lintukosteikon suojeluprosessi on nyt käynnistettävä välittömästi. Tarvitsemme pikaisesti selvityksen siitä, mitä alueen riittävä suojelu tarkoittaa käytännössä. Toistaiseksi meille on esitetty toisaalta tehokasta asuinrakentamista ja metroaseman sijoittamista lintualtaan välittömään läheisyyteen ja toisaalta altaan suojelua riittävine suojavyöhykkeineen. Yhtälö ei toimi.

Kosteikkoa uhkaa jo nyt Suomenlahdentien suunnittelu. Kaupunki suunnittelee tietä osittain yli 30 vuotta vanhojen kaavojen pohjalta lintuallasta viistäen, vaikka alustavissa selvityksissä pohjoisempi linjaus on todettu helpommin rakennettavaksi ja edullisemmaksi. Peruste on se, että eteläisempi linjaus ei vaadi kaavamuutoksia, jotka hidastaisivat tien toteuttamista. Tiesuunnittelijoillekaan alueeen luontoarvot eivät varmasti ole tulleet yllätyksenä. Jos alueen suojeluun olisi suhtauduttu vakavasti, olisi tielinjauksen vaatimat kaavat ehditty uusia moneen kertaan!

Korkein hallinto-oikeus kumosi Finnoon sataman asemakaavan hyväksymistä koskevat päätökset. KHO perusteli ratkaisuaan sillä, että kaavan vaikutuksia Suomenojan linnustoon ei ollut selvittetty riittävällä tarkkuudella. Kaupungin ei kannata montaa kertaa testata Suomenojan lintukosteikkooon vaikuttavien päätösten pitävyyttä oikeudessa. Nyt on korkea aika ottaa vakavasti kansainvälisesti arvokkaan luontokohteen suojelu ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin.