(Julkaistu Länsiväylässä 1.11.2009) Jätevedenpuhdistamopäätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti 12.10.2009 suojella Suomenojan lintukosteikon. Tätä päätöstä ovat lintuharrastajat ja muut luonnon ystävät odottaneet vuosikausia.

Jotta lintukosteikon arvo säilyisi, on prosessi suojelualueen
perustamiseksi käynnistettävä välittömästi. Alueen kaavoituksen pohjaksi
tarvitaan perusteelliset selvitykset siitä, kuinka laajan
suojavyöhykkeen lintuallas tarvitsee ympärilleen. Vasta, kun suojelualue
on rajattu, on mahdollista suunnitella tulevaa maankäyttöä sen
ympärillä. Näin saadaan luonnon, asukkaiden ja metroaseman seudun
tiiviin rakentamisen tarpeet sovitettua toisiinsa.

Lintukosteikon suojelulla on kiire, koska sitä uhkaa jo nyt esimerkiksi
käynnissä oleva Suomenlahdentien jatkeen suunnittelu. Tietä
suunnitellaan osittain yli 30 vuotta vanhojen kaavojen pohjalta
lintuallasta viistäen, vaikka alustavassa suunnittelussa pohjoisempi
linjaus on todettu helpommin rakennettavaksi ja edullisemmaksi.

Myös tuleva metrolinjaus on valittava siten, ettei se uhkaa alueen
suojeluarvoja. Eteläinen tunnelivaihtoehto toisi metroaseman ja
asuinrakentamista altaan välittömään läheisyyteen. Monimuotoinen
suojeltu luontokohde naurulokkikolonioineen tuskin kuitenkaan voi
sijaita aivan metroaseman ja asuintalojen vieressä.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Finnoon sataman asemakaavan hyväksymistä
koskevat päätökset sillä perusteella, että kaavan vaikutuksia Suomenojan
linnustoon ei ollut selvitetty riittävällä tarkkuudella.

Kaupungin ei kannata montaa kertaa testata Suomenojan lintukosteikkoon
vaikuttavien päätösten pitävyyttä oikeudessa. Siksi nyt on korkea aika
ottaa vakavasti kansainvälisesti arvokkaan luontokohteen suojelu ja
ryhtyä asianmukaisiin toimiin.

Tiina Elo
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunkisuunnittelulautakunnan vpj. (vihr.)

Tiina Pursula
Kaupunginvaltuutettu
Ympäristölautakunnan pj. (vihr.)