(Julkaistu Helsingin Sanomissa 18.2.2010) Helsingin Sanomat uutisoi 16.2. Espoon kaupunginvaltuuston kielteisestä päätöksestä koskien viikoittaista kasvisruokapäivää kouluissa. Asiaa vastustettiin suurella intohimolla, mutta varsin heikoilla argumenteilla. Aloite kasvisruokapäivästä kaatui lopulta äänin 40-18.

Espoo julistaa olevansa innovatiivinen edelläkävijä ja kestävän kehityksen kaupunki, mutta enemmistö päättäjistä osoitti juuttumista viime vuosituhannelle sanomalla ei lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiselle ja ilmastonmuutoksen torjunnalle.

Kolmasosa suomalaisen ympäristövaikutuksista syntyy ruokailusta. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) julkaiseman selvityksen mukaan eläintuotanto on vastuussa 18 prosentista maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Eläinkunnan tuotteiden korvaaminen kasviksilla vähentää kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi eroosiota ja vesistöjen rehevöitymistä.

Suomalaisten lihankulutus on kasvanut viime vuosikymmeninä huimasti ja on nyt 77 kiloa vuodessa. Vihanneksia ja hedelmiä suomalaiset nuoret sen sijaan käyttävät huomattavasti WHO:n suosituksia vähemmän.

Viikoittainen kasvisruokapäivä edistäisi koululaisten terveyttä ja tietoisuutta terveellisestä ravinnosta. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan väestön sairauksiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin selvästi voimakkaimmin vaikuttava tekijä on ruoka. Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että vähentämällä lihatuotteiden osuutta ja korvaamalla niitä kasviksilla tärkeimmät terveyttä edistävät muutokset toteutuvat automaattisesti.

Ruokailutottumukset omaksutaan nuorena, ja koululla voi olla siinä suuri merkitys. Koulun tehtävänä ei ole tarjota vain tuttuja lempiruokia, vaan terveellistä ja monipuolista ruokaa sekä ravitsemuskasvatusta. Suomalaiset lapset syövät liian paljon lihaa, rasvaa ja suolaa ja aivan liian vähän kasviksia.

Espoon kouluissa tarjotaan jo nyt kasvisruokaa kaikille kolmena päivänä viidessä viikossa, joten kyse ei ole dramaattisesta muutoksesta. Kasvisruokailun lisääminen on terveydellinen, ilmastopoliittinen, taloudellinen ja eettinen teko. Uskomatonta, että valtuuston enemmistö ei halua tätä ymmärtää.

Tiina Elo (vihr.)
Mari Nevalainen (kok.)
Espoo