(Espoon vihreiden Naisten tiedote 8.3.2010) Maahanmuuttokeskustelussa on tärkeä muistaa, että naisten kotoutumisella on suuri merkitys koko perheen kotoutumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Maahanmuuttajanaisten rohkaiseminen aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi tukee heidän mahdollisuuksiaan työllistyä, pyörittää perheen arkea ja tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä.

– Naisten voimaannuttamisen kautta työstämme tasa-arvoa maahanmuuttajakulttuureissa. Naisten välinen yhteistyö yli kulttuurirajojen edistää myös perheiden hyvinvointia, toteaa Espoon Vihreiden Naisten puheenjohtaja Marja Nuora.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on huomioitava maahanmuuttajien käyttämien palveluiden suunnittelussa. Koska kielen oppiminen on ehdoton edellytys kotoutumiselle ja työelämässä menestymiselle, on opetuksen järjestämisessä pidettävä huoli siitä, että myös kotona olevat naiset saavat tarvitsemaansa koulutusta. Esimerkiksi avoimen päivähoidon palveluilla on Espoossa mahdollistettu monien maahanmuuttajaperheiden äitien osallistumisen suomen kielen koulutukseen.

– Kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuonna monikulttuurisuusohjelman, jossa listataan tavoitteita maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi. Kaupungilla on keskeinen rooli siinä, että maahanmuuttajat saavat tarvitsemansa palvelut löytääkseen paikkansa
suomalaisessa yhteiskunnassa. Kotouttamistyöhön on varattava riittävät resurssit myös taantuman aikana, vaatii kaupunginvaltuutettu Tiina Elo.

Kotiäitien kotoutumisen kannalta on tärkeää, että tarjolla on riittävästi eritasoista suomenkielen opetusta, yhteistyö koulujen ja päivähoidon kanssa sujuu ja eri puolilla Espoota tarjotaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja.

– Vain suomenkielentaitoinen ja suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ymmärtävä äiti voi tukea lastensa koulunkäyntiä parhaalla mahdollisella tavalla. Se on myös lasten ja nuorten etu, varavaltuutettu, Kirkkojärven koulun apulaisrehtori Inka Hopsu toteaa.

Erilaisten kansalaisjärjestöjen tekemä arvokas maahanmuuttajatyö, esimerkiksi vertaistukiryhmien muodossa, ansaitsee tukea ja kannustusta.

– Luomme jatkuvasti yhteyksiä eri kulttuuritaustaisiin naisiin Espoossa, ja toivotamme maahanuuttajanaiset lämpimästi tervetulleiksi mukaan yhteikunnalliseen ja poliittiseen toimintaa, rohkaisevat Espoon vihreät Naiset.

Lisätietoja:

Marja Nuora, 050 5862697, marja.nuora@kolumbus.fi
Tiina Elo, 045 261 7447, tiina.elo@vihreat.fi
Inka Hopsu, 040 7589545, inka.hopsu@gmail.com