(Espoon Vihreät valtuutetut, tiedote 9.3.2010) Espoon Vihreät puolustavat Keski-Espoon koululaisten oikeutta lähikouluun koko peruskoulun ajan. Mitään kunnon perusteluita yläkoululaisten hajauttamiselle toisiin kouluihin ei ole esitetty.

Suomen peruskoulua koskevat lait ja asetukset edellyttävät yhtenäisen perusopetuksen kehittämistä ja linja Espoossakin on ollut pyrkiä yhtenäisiin 1-9 luokkien peruskouluihin.

– Muilla asuinalueilla oppilaat voivat turvallisesti käydä omaa lähikouluaan koko peruskoulun ajan. Suvelassa  lähikouluperiaatteesta poikettaisiin, ihmettelee opetuslautakunnan jäsen, valtuutettu Veera Lampi.

Vihreät ovat viime valtuustokaudella olleet tukemassa Keski-Espoon koulua myöntämällä sille liikuntapainotteisuuden ja mahdollisuuden pienentää opetusryhmien kokoa. Kirkkojärven koulu on hyvä esimerkki suositusta koulusta, jossa on myös runsaasti maahanmuuttajalapsia. Hyviksi koetut käytänteet on siirrettävä myös Keski-Espooseen.

Ala- ja yläkoulun nivelvaihe on oppilaille usein vaikea. Siirtymä kuudennelta seitsemännelle luokalla merkitsee luopumista omasta luokanopettajasta ja opiskelua useiden eri aineenopettajien johdolla.

– Ongelmat eivät poistu sillä, että oppilaita siirretään koulusta toiseen. Kouluverkkoa on tarkasteltava kokonaisuutena ja oikea aika rakenteellisiin uudistuksiin on palveluverkkoselvityksen yhteydessä, valtuustoryhmän toinen varapuheenjohtaja Tiina Elo toteaa.

Lisätietoja:

Veera Lampi
veera.lampi@vihreat.fi
valtuutettu, opetuslautakunnan jäsen
gsm 0400 861 199

Tiina Elo
tiina.elo@vihreat.fi
valtuutettu, valtuustoryhmän toinen varapuheenjohtaja
gsm 045 261 7447