Lautakunnan eilinen päätös Lommilan kauppakeskuksen toteuttamisen edellytyksistä valoi uskoa politiikkaan. Pitkällisten neuvottelujen jälkeen lautakunta päätti ilman äänestyksiä edellytyksistä, joilla Lommilaa voidaan lähteä toteuttamaan.

Yksi Vihreiden vaaliteema on ollut ”ei automarketteja Lommilaan” ja lautakunnan eilinen päätös tarkoittaa juuri sitä. Lommilaan voidaan rakentaa pääasiassa tilaa vievää kauppaa ja sen lisäksi vain kohtuukokoiset ruokakaupat.

Kaava palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että:

– Lommilan rakentaminen vaiheistetaan siten, että ensimmäisessä vaiheessa kauppakeskuksesta saa rakentaa enintään 60 000 k-m2 (koko rakennusoikeus on 110 000 k-m2). Ensimmäinen vaihe voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan 2015.

– Ensimmäisessä vaiheessa päivittäistavarakaupan osuus saa olla enintään 4000 k-m2 ja ja muun osan on oltava pääosin tilaa vievää kauppaa. Tämä tarkoittaa, että Kesko ja Hok-Elanto voivat molemmat rakentaa Lommilaan kohtuullisen kokoisen ruokakaupan, mutta ei hypermarkettia.

– Mikäli toisessa vaiheessa halutaan lisätä päivittäistavarakaupan osuutta, siitä on tehtävä YVA-tasoinen tarkastelu ja poliittinen päätös. Toinen vaihe voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan 2020-luvulla.

– Suunnittelussa on korostettava nykyistä enemmän kaupunkimaista ilmettä, parannettava kevyen liikenteen yhteyksiä, korostettava jokivartta, huolehdittava hulevesistä, suunniteltava bulevardin pää torimaiseksi julkiseksi tilaksi ja selvitettävä onko kauppakeskus mahdollista toteuttaa hiilineutraalina.

Näillä ehdoin Vihreätkin ovat valmiita käynnistämään Lommilan rakentamisen. Päätös lisää Espoon keskuksen vetovoimaisuutta uhkaamatta kuitenkaan asemanseudun tai Pohjois-Espoon lähipalveluiden rakentumista.

Katseet onkin nyt käännettävä Lommilasta asemanseudulle: Tehdään Espoon keskuksesta vihdoin arvoisensa historiaa, kulttuuria, luontoa ja urbaania yhdistävä kaupunkikeskus