Kaupunginhallitus jätti eilen pöydälle Finnoon alueen kehittämisen lähtökohdat ja siihen liittyvän aiesopimuksen tekemisen Fortumin kanssa. Esityslistatekstissä ei mainita sanaakaan kansainvälisesti arvokkaasta lintukosteikosta lukuun ottamatta valtuuston päätöstä, jonka mukaan ”kaavoituksen yhteydessä varmistetaan linnustoalueen riittävä suojelu ja alueen linnustollisten arvojen säilyminen osoittamalla allas riittävine suojavyöhykkeineen asemakaavoituksen yhteydessä suojelualueeksi.”

Vihreät esittivät, että valmistelussa huomioidaan ympäristölautakunnan tilaaman ja toukokuussa valmistuvan lintualuetta koskevan suojavyöhykeselvityksen tulokset. Jostain syystä esitys ei muille kelvannut, vaikka valtuuston päätös nimenomaan edellyttää riittävien selvitysten tekemistä. Herää epäilys, kuinka vakavasti suojelupäätökseen suhtaudutaan.

Erityisen ongelmallista on, että vaikka alueelle ollaan vasta valmistelemassa osayleiskaavan tavoitteita, virkamiehet samaan aikaan suunnittelevat Suomenlahdentietä ns. eteläisen linjauksen mukaisesti. Toteutuessaan tie halkoisi lintukosteikon ja jättäisi alleen lintujen pesimäalueita.

Vaihtoehtoinen pohjoinen linjaus on alustavassa yleissuunnitelmassa todettu edullisemmaksi ja rakennettavuudeltaan paremmaksi.  Eteläistä linjausta on perusteltu sillä, että se voidaan toteuttaa nykyisten asemakaavojen mukaisesti (osa kaavoista on jopa 70-luvulta!). Kaavamuutoksen mahdollisine valituksineen on pelätty hidastavan tien valmistumista.

Kaavamuutoksia voidaan kyllä tehdä pikaisellakin aikataululla, jos niin halutaan. Kun päätettiin jätevedenpuhdistamon siirrosta Blominmäkeen, maakuntakaavan kiirreellistä muuttamistarvetta  ei pidetty minkäänlaisena ongelmana. Nyt kun pitäisi suojella arvokas lintukosteikko, asemakaavamuutoksen kiirehtiminen on mahdoton ajatus.

Espoon on korkea aika ottaa vakavasti luontoarvojen huomioiminen maankäytön suunnittelussa. Asiaan on Suomenojankin kohdalla testattu jo korkeinta hallinto-oikeutta myöten.

Vai onko luonnonsuojelu muille ryhmille sittenkin vain sanojen luonto ja virkistysyhteys toistelua listateksteissä ilman todellista vaikutusta päätöksentekoon?