(Julkaistu Helsingin Sanomissa 14.4.2010) Keskon pääjohtaja vuorineuvos Matti Halmesmäki on tuonut julki huolensa siitä, että kaupan suuryksiköiden rakentaminen tehdään liian vaikeaksi. Kirjoituksessaan (HS 8.4.2010) hän toteaa: ”Suurissa kaupungeissa kannetaan aiheellisesti huolta kaupunkien keskustojen kehityksestä, ja usein poliitikot pelaavat omaa paikallispeliään esimerkiksi hillitäkseen vihreän liikkeen kannatusta.” Halmesmäeltä on ehkä jäänyt huomaamatta, että huoli ilmastonmuutoksesta ja yhdyskuntien kestävän kehityksen mukaisesta suunnittelusta on nykyisin jo yleispoliittinen ilmiö.

Espoossa olemme päässeet hyvään alkuun keskustelussa kestävästä yhdyskuntasuunnittelusta. Tämä näkyi myös kaupunkisuunnittelulautakunnan 17.3.2010 tekemässä Lommilan kauppakeskusta koskevassa päätöksessä. Päätös, jonka mukaan Lommilaan ei ainakaan lähitulevaisuudessa voida sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä, tehtiin lopulta yhteisymmärryksessä.

Asiasta käytiin laaja poliittinen keskustelu, jossa pyrittiin löytämään kaikkia osapuolia, myös kaavamuutoksen hakijoita, tyydyttävä kompromissiratkaisu.  Tehdyllä päätöksellä Lommila on tarkoitus rakentaa vaiheittain, jolloin Espoon keskuksen kauppakeskuksille jää aikaa kehittää toimintaansa. Espoon asemanseudulle on tulossa merkittävästi lisää asukkaita ja heille halutaan tarjota monipuoliset palvelut kävelyetäisyydellä nyt ja tulevaisuudessa.

Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat säännökset ovat kymmenen vuoden takaa. Tänä aikana suomalainen yhteiskunta ja kauppa ovat muuttuneet monin tavoin. Toivomme, että ympäristöministeriön valmistelema kaupan ohjausjärjestelmän uudistus valmistuu pian ja että sen myötä kaupan suuryksiköiden kaavoitukselta edellytetään myös ympäristövaikutusten arviointia.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta haluaa olla myös tulevaisuuslautakunta. Odotamme, että myös kaupan keskusliikkeet ottavat haasteen vastaan ja alkavat vakavasti pohtia, millaisia palveluja ihmiset haluavat tulevaisuudessa ja miten ne tuotetaan ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen.

Tiina Elo (Vihr.)
Paula Pöntynen (Sit.)
Timo Rauhanen (SDP)
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseniä