Olin tänään 3000 muun kanssa osoittamassa mieltä ydinvoimaa vastaan. Vihreät olivat mukana suurella joukolla, mikä osoittaa että ydinvoiman vastainen työ jatkuu.

Vihreät ovat tehneet hartiavoimin töitä niin hallituksessa kuin eduskunnassakin vaihtoehtoisten energiaratkaisujen puolesta. Vihreän kasvu malli osoittaa, että sähkön tarpeen nopeakin kasvu voidaan tyydyttää ilman lisäydinvoimaa. Keinoja ovat tehokkaampi säästö, parempi kysyntäjousto ja voimakkaampi uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääminen.

Ydinvoimakeskustelussa ei siis ole kyse siitä, turvataanko tuleva sähköntarve vai ei. Kyse on siitä, miten se turvataan.

Vihreän talouden ja työllisyyden kasvu on uusiutuvissa energiamuodoissa. Me vihreät haluamme, että Suomi vie ulkomaille ydinsähkön sijaan uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuden edistämiseen perustuvaa osaamista. Haluamme, että Suomi ei jättäydy pois uusiutuvien markkinoilta, vaan on energiapolitiikan edelläkävijä.

Lupien myöntäminen uusille ydinvoimaloille saattaa vähentää merkittävästi investointeja uusiutuviin energiamuotoihin risupaketista huolimatta. Ydinvoiman lisärakentaminen heikentää uusiutuvan teknologian kotimarkkinoita ja sitä kautta uusiutuvan teknologian tutkimus- ja kehitystyötä. Tähän Suomella ei ole varaa.

Pohjimmiltaan ydinvoimapäätöksessä on kyse myös siitä, pitääkö halpaa sähköä olla tarjolla rajattomasti teollisuuden ja kulutuksen tarpeisiin tulevien sukupolvien kustannuksella, vai pitääkö meidän ponnistella tosissamme uusiutuviin energialähteisiin perustuvan ja vähemmän kuluttavan elämäntavan saavuttamiseksi.

Vihreät ovat uskottavasti osoittaneet, että ydinvoiman vastustajien argumentit ovat kunnossa. Suomi ei tarvitse menestyäkseen uusia ydinvoimaloita. Toivottavasti samaan tulokseen päätyy enemmistö nykyisistä kansanedustajista!