(Espoon Vihreiden Naisten tiedote 26.4.2010) Aito monikulttuurisuus syntyy siellä, missä ihmisten kohtaamiselle ja yhdessä tekemiselle tarjotaan sopivat puitteet. Monikulttuurikeskuksen tavoitteena on hyödyntää eri etnisten ryhmien omaa intoa ja resursseja kotoutumisessa ja sopeutumisessa uuteen kotimaahan. Tällaisesta keskuksesta muodostuu paikka, jossa eri etniset ryhmät ja kantaväestö voivat kohdata ja tutustua toisiinsa monipuolisen kulttuurin ja vapaan oleilun merkeissä.

Helsingin keskustassa sijaitseva kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa on hyvä esikuva Espoon omalle monikulttuurikeskukselle. Keskeinen sijainti ja hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat olennaisia keskuksen toimivuuden kannalta.

– Espoon keskus olisi oiva paikka omalle monikultuurisuuskeskuksellemme, koska siellä on jo muutenkin keski-eurooppalaisen metropolin kansainvälinen tunnelma, toteaa Espoon Vihreiden Naisten puheenjohtaja Marja Nuora. Monikulttuurikeskus myös monipuolistaisi alueen kulttuuripalveluja.

Monikulttuurikeskus tarvitsee toimivat ja riittävän suuret tilat. Ihanteellista olisi löytää tilat jostain kaupungin omasta kiinteistöstä.

– Sopivien tilojen kartoitus on syytä tehdä nyt, kun kaupungin palvelujen ja tilojen käytön järjestämistä pohditaan kokonaisuutena. Espoon monikulttuurikeskus voisi olla myös osa laajempaa palvelukokonaisuutta, toteaa kaupunginvaltuutettu Tiina Elo.

Espoon mahdollisuudet ovat monikulttuurisessa ja eri kansallisuuksia yhteen tuovassa innovatiivisessa työelämässä. Houkutellakseen kansainvälisesti menestyviin espoolaisiin yrityksiin niiden tarvitsemaa työvoimaa ympäri maailmaa on Espoon kehityttävä aidosti monikulttuuriseksi paikaksi elää aja asua. Monikulttuurisuus on yksi menestystekijä kaikissa hyvin menestyneissä metropoleissa.

Lisätietoja:
Marja Nuora, p. 050 586 2697
Tiina Elo, p. 045 261 7447